دسته بندی

سبد خرید  

هیچ محصولی ثبت نشده

هزینه پستی 0ريال
مجموع 0ريال

اتمام خرید

نماد اعتماد اینترنتی نماد ساماندهی
http://nashrcdn.ir/i/default.jpg

رابطه منطقی دین و علوم کاربردی

علیرضا پیروزمند(مولف)
ناشر :
سال چاپ : ۱۳۹۳
تعداد صفحات : ۳۰۴
شابک : ۹۷۸۰۰۰۰۰۲۹۱۲۶


متن حاضر شامل سه رساله پیرامون سه موضوع به ظاهر مجزاست که «ضرورت حاکمیت معرفت دینی بر علوم کاربردی» را دنبال می کند و اثبات می نماید که «باید تمدنی بر مبنای ایمان به خدای متعال و محقق نمودن دستورات او بنا نهاد و مجموعه علوم کاربردی در ساختن چنین بنایی نقش ممتازی دارند.»
رساله اول تحت عنوان «بررسی نظریاتی پیرامون راهبرد توسعه»، پس از تعیین ابعاد توسعه اجتماعی، چهار احتمال را در این باره مطرح می کند و با ارزیابی این احتمالات، بر احتمال جهارم تاکید می نماید.
رساله دوم تحت عنوان «بررسی نظریاتی پیرامون رابطه علم و دین» به سه بخش تقسیم می گردد:
۱/ بررسی پنج نظریه درباره «کارآمدی دین» و اثبات احتمال پنجم همراه با نقد احتمالات دیگر؛
۲/ بررسی چهار نظریه درباره «کارآمدی علم» و اثبات احتمال چهارم همراه با نقد احتمالات دیگر؛
۳/ بررسی هفت احتمال اصلی و اثبات احتمال هفتم همراه با نقد احتمالات دیگر.
رساله سوم تحت عنوان «بررسی نظریاتی پیرامون روش تولید علوم کاربردی»، به طرح سه روش و اثبات روش سوم همراه با نقد دو روش دیگر می پردازد و در عین حال خصوصیات مورد نظر خود را در روش سوم بیان می نماید.