دسته بندی

سبد خرید  

هیچ محصولی ثبت نشده

هزینه پستی 0ريال
مجموع 0ريال

اتمام خرید

نماد اعتماد اینترنتی نماد ساماندهی
http://nashrcdn.ir/i/4956.jpg

کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در مسائل زنان


ناشر : دفتر نشر معارف
سال چاپ :
تعداد صفحات : ۳۶۰
شابک : ۹۷۸۹۶۴۵۳۱۱۲۹۰
گزیده:
این نوشتار درصدد است با بررسی عملکرد جمهوری اسلامی ایران درباره مسائل زنان، کارآمدی نظام را در این عرصه مطالعه کند.
نظام جمهوری اسلامی ایران که با عنایت به آموزه های اسلامی و توجه به نقش و جایگاه مردم و بسط عدالت و رفع محرومیت و ظلم در جامعه تاسیس شده است، توجه ویژه ای به مسائل زنان داشته و همان گونه که در بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری مشاهده می شود، درک ارزش و جایگاه انسانی زن و کوشش برای ارتقای سطح کیفی زندگی زنان جامعه، از اهم وظایف دولت اسلامی بوده است.
بر اساس مطالب کتاب، به این ترتیب، نظام اسلامی فارغ از دیدگاه های افراطی (تجددطلبانه) و تفریطی (متحجرانه) موظف به اعتدال و توجه به شخصیت و کرامت انسانی زن در جامعه است. از این حیث، زنان نیز همانند مردان، از حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... برخوردار شده و تفاوت های فطری و طبیعی میان زن و مرد -که موجب ایفای نقش ها و تکالیف متفاوتی توسط ایشان می شود و مطابق فطرت انسانی است- آنان را از حقوق انسانی مشترک با مردان، محروم نخواهد ساخت.
این بررسی از یک سو شامل سیاست ها و قوانین کشور در خصوص مسائل زنان است و از سوی دیگر به ارائه برنامه ها و عملکرد نهاد ها و مراکز مهم تصمیم گیری و اجرایی کشور و میزان اهتمام بخش های مختلف دولت به مباحث و موضوعات زنان می پردازد. ضمن آن که سعی شده است با بهره گیری از آمار و اطلاعات موجود و تطبیق آن با وضعیت سابق زنان در زمینه های مختلف، به کارآمدی نظام درباره مسائل زنان -به گونه ای عینی تر- پرداخته شود.
این اثر به بررسی پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران در مسائل زنان در دو بخش «تصویب سیاست ها و قوانین» و «اقدامات اجرایی» در ۳۰ سال استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.
زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست های مصوب جمهوری اسلامی ایران در مورد زنان، مجموعه تلاش های قوه مقننه در مسائل زنان و خانواده، مجموعه تلاش های قوه مجریه در مسائل زنان و خانواده، زنان در آیینه آمار، عناوین پنجگانه فصول کتاب حاضرند.