دسته بندی

سبد خرید  

هیچ محصولی ثبت نشده

هزینه پستی 0ريال
مجموع 0ريال

اتمام خرید

نماد اعتماد اینترنتی نماد ساماندهی
http://nashrcdn.ir/i/650.jpg

سرگذشت قانون اساسی درایران فرانسه وآمریکا

محمد زرنگ(مولف)
ناشر : مرکز اسناد انقلاب اسلامی
سال چاپ :
تعداد صفحات : ۳۹۸
شابک : ۹۷۸۰۰۰۰۰۰۶۵۰۹


در این کتاب، پس از بیان مباحثی در خصوص مفهوم قانون اساسی، خاستگاه تاریخی قانون اساسی، کارکردهای قانون اساسی، و قلمرو تغییرات در قانون اساسی، سرگذشت قانون اساسی سه کشور ایران، فرانسه، و آمریکا بیان گردیده و علل و زمینه های سیاسی و اجتماعی تحولات قانون اساسی سه کشور با تاکید بر جنبه های حقوقی آن بررسی شده است. در پایان نیز، قانون اساسی سه کشور در سه بخش 'خاستگاه و مبانی نظری'، 'کار ویژه ها و محورها' و 'اصلاحات و تغییرات' با یک دیگر مقایسه و چنین نتیجه گیری می شود: 'تصویب قانون اساسی فرانسه را می توان ثمره ی آرا و اندیشه ها، تجارب و تحولات سیاسی، اجتماعی فراوانی دانست که در طی دو تا سه قرن قبل از آن، در فرانسه جریان داشته است. پیدایش قانون اساسی در آمریکا، زمینه ها و بستر متفاوتی داشت. در آمریکا، میراث فکری ریشه داری هم چون فرانسه وجود نداشت و جریانات فکری در این کشور، متاثر از جریانات فکری اروپا بود... قانون اساسی آمریکا در شرایطی به تصویب رسید که کشور جدیدی به نام 'ایالات متحده ی آمریکا' شکل گرفت... در حقیقت حرکت به سمت استقلال و رهایی از استعمار پس از آن، اتحاد و ائتلاف ایالات استقلال یافته، مهم ترین بستر پیدایش و تصویب قانون اساسی بود. پیدایش و تصویب اولین قانون اساسی در ایران دارای زمینه ها و بستری متفاوت با فرانسه و آمریکا بود. در ایران، نه مبانی فلسفی و نظری موجود در فرانسه وجود داشت، و نه مقوله ی استقلال و تاسیس کشور جدید مطرح بود. قانون اساسی در ایران یک پدیده ی اصلی که زاییده ی شرایط و مقتضیات جامعه ی ایرانی بوده و به لحاظ نظری در اندیشه و تفکر ایرانی ریشه داشته باشد، نبود. طرح اندیشه ی قانون اساسی در ایران، محصول آشنایی پاره ای رجال و روشنفکران ایرانی با غرب بود... زمینه و بستری بود که از یک طرف از یک پشتوانه ی جدید حقوقی فلسفی اسلام و نظریه ی مذهبی سیاسی برخوردار بود و از طرف دیگر شرایط استبدادی رژیم پهلوی و وابستگی آن به قدرت های بیگانه موجب شد تا بنیان قانون اساسی با تاکید بیش تری بر مبانی اسلامی هر چه بیش تر از به وجود آمدن استبداد و دخالت بیگانگان جلوگیری کند. به این جهت، قانونی که به وجود آمد هم جنبه ی الهی و مشروعیت الهی آن و هم نقش مردم در آن نهادینه شد'.