دسته بندی

سبد خرید  

هیچ محصولی ثبت نشده

هزینه پستی 0ريال
مجموع 0ريال

اتمام خرید

نماد اعتماد اینترنتی نماد ساماندهی
http://nashrcdn.ir/i/default.jpg

سلمان فارسی

محمد سپهری(مترجم)
ناشر : چاپ و نشر بین الملل
سال چاپ : ۱۳۸۹
تعداد صفحات : ۲۰۰
شابک : ۹۷۸۰۰۰۰۰۰۶۸۲۰


بررسی زندگانی مردان برجسته تاریخ بسته به شخصیت مورد بررسی و انگیزه و هدف کنکاش ، فواید و نتایج مختلفی می تواند داشته باشد. به عبارت دیگر: با انگیزه ها و اهداف مختلف می توان به بررسی زندگانی بزرگمردان پرداخت و از این بررسی به نتیجه و حاصل دست یافت . میزان اهمیت این گونه پژوهش تاریخی با نوع شخصیت مورد تحقیق و میزان اهمیت زمینه و چهارچوبی که در آن نقش داشته و اهمیت و شهرت یافته مرتبط است . از باب مثال ،بررسی تاریخ زندگانی یک شخصیت هنری ، ادبی ، علمی یا سیاسی به همان اندازه دارای اهمیت و مفید فایده است که هنر، ادب ، علوم تجربی یا سیاست در حیات فردی و اجتماعی انسان نقش و اهمیت دارد.
بنابراین بررسی زندگانی شخصیتهای که در عرصه گسترده اعتقاد و عمل (جهان بینی و ایدئولوژی ) که سراسر حیات دنیوی و اخروی انسان را در ابعاد مختلف فرا می گیرد مقام و جایگاهی داشته ، معرف اصول ، فروع ، و نمودار تعالیم و نظام ارزشی یک مکتب جامع و فراگیرنده می باشند، دارای فایده ای عظیم و اهمیتی ویژه خواهد بود به اندازه اهمیت و فایده آن مکتب عقیدتی و عملی در حیات فردی و اجتماعی مو منان به آن مکتب .
گذشته از ضرورت و اهمیت ویژه ای که شناسایی زندگانی پیامبر گرامی اسلام و ائمه اهل بیت - علیهم الصلوه و السلام - برای ما که قول و فعل ایشان را حجت ،مستند و منبع تشریع می دانیم دارد،با بررسی زندگانی مسلمانان برجسته از جمله همراهان و یاوران صدیق رسول گرامی اسلام - صلی الله علیه و آله - که به راستی به پیام و رسالت او ایمان آوردند و در عمل ،صداقت و اطاعت خود را از مقام نبوی - صلی الله علیه و آله - نشان دادند نیز می توان به بسیاری از حقایق و معارف اسلامی دست یافت . پیداست که به همین نسبت چنین کاری از ارزش و اهمیت در صورتی است که تحقیق و پژوهش به نحو مستند،محققانه و به دور از پیشداوری و اعمال تعصب صورت پذیرد.
در این کتاب که پیش روی خواننده قرار دارد با روش معمول مولف متتبع و پژوهشگر - سلمه الله - به نحو مستند،دقیق و موشکافانه زندگانی سلمان فارسی (محمدی ) صحابی برجسته پیامبر گرامی اسلام - صلی الله علیه و آله - به بررسی گذاشته شده است . با توجه به این که سلمان - رضوان الله تعالی علیه - از شاگردان ممتاز مکتب اسلام محمدی - صلی الله علیه و آله و سلم - به شمار می رود بررسی زندگانی او از جهت این که گوشه هایی از حقایق و معارف اسلامی و ((چگونه بودن )) یک مسلمان واقعی را منعکس می سازد،از ارزش و اهمیت بسیاری برخوردار است بعلاوه از آنجا که سلمان غیر عرب بوده است ،بررسی زندگانی او در کنار رسول الله - صلی الله علیه و آله - و مواضع دیگران در مقابل او روشن کننده حقایق ارزشمندی در رابطه با دیدگاه و عملکرد اسلام در مورد مساءله دیرینه تبعیض نژادی و نیز محک تجربه ای است برای بررسی عملکرد مدعیانی که ناگزیر ماهیت واقعی خود را در عمل نشان دادند.
در این بررسی به این جنبه قابل استفاده از مطالعه زندگانی جناب سلمان بیشتر توجه شده است . این تحقیق ،گویای این واقعیت تلخ است که علی رغم موضع و عملکرد روشن اسلام در خصوص رد تبعیض نژادی و برقراری نظام اجتماعی مبتنی بر برادری و برابری و نفی هر گونه امتیاز مجعول و موهوم ،اندیشه جاهلی تبعیض نژادی در میان برخی از مسلمانان همچنان به حیات خود ادامه می داده و از این طریق ،سلمان فارسی با بدرفتاریها این دسته از مردم مواجه بوده است .
عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدمه دفتر؛ مقدمه مترجم؛ مقدمه مولف؛ باب اول : مقاطعی از زندگانی سلمان؛ باب دوم : سیاستها و پیامدها؛ پی نوشتها