دسته بندی

سبد خرید  

هیچ محصولی ثبت نشده

هزینه پستی 0ريال
مجموع 0ريال

اتمام خرید

نماد اعتماد اینترنتی نماد ساماندهی
http://nashrcdn.ir/i/o_1a4ps468r4l3sbn13j71cunabqc.jpg

راه های علاقه مند کردن کودکان به مطالعه

محمدرضا سرشار(مولف)
ناشر : پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
سال چاپ : ۱۳۹۲
تعداد صفحات : ۲۳۹
شابک :


کتاب حاضر در شش فصل تدوین شده است .در فصل نخست از منظر اندیشمدان شرقی و غربی, تعاریف و کلیاتی درباره واژه 'شرق شناسی' و 'اسلام شناسی' به طبع رسیده است .در فصل دوم به پیشینه مطالعات شرقی در غرب و تاثیرات آن بر مطالعات اسلامی اشاره شده و در فصل سوم مراحل مطالعات اسلامی در غرب به تفکیک قرن های مختلف بررسی می شود .در فصل چهارم حوزه های مطالعات مستشرقان در زمینه اسلام بر اساس اهمیت و فراوانی آثار, معرفی گردیده افزون برآن, تصویری کلی از آثار برجسته در هر زمینه به دست داده می شود .شرحی از انواع فعالیت ها و نهادهای اسلام شناسی در غرب و انگیزه های تاسیس این نهادها در فصل پنجم آمده و در فصل پایانی نیز, تاثیرات مثبت یا منفی مطالعات شرق شناسی بحث و بررسی شده است .