دسته بندی

سبد خرید  

هیچ محصولی ثبت نشده

هزینه پستی 0ريال
مجموع 0ريال

اتمام خرید

نماد اعتماد اینترنتی نماد ساماندهی
http://nashrcdn.ir/i/default.jpg

عدالت از منظر مردم سالاری دینی و لیبرال


ناشر : دفتر نشر معارف
سال چاپ : ۱۳۹۳
تعداد صفحات : ۱۶۰
شابک :


مفهوم بنیادین عدالت به مثابه دغدغه ای خاموشی ناپذیر در تاریخ اندیشه ورزی سیاسی اجتماعی، آوردگاه بحث و نظر اندیشمندان بوده است. عدالت مبتنی بر پی رنگ اصول دموکراسی لیبرال، سرانجام بسامان خود در تامین همه نیازهای فرد می جوید؛ اما عدالت در رویکرد مردم سالاری دینی و خاستگاه اسلامی اش از ریشه های خلقت فطری این نیاز در انسان معنا می گیرد. کندوکاو مباحثی چون چیستی اصول دموکراسی لیبرال و مردم سالاری دینی و عدالت از منظر مردم سالاری دینی و دموکراسی لیبرال راهی است برای نقد و بررسی این مقوله در آن دو رویکرد و چگونگی راهکارهای تحقق آن در اندیشه مردم سالاری دینی.
این کتاب در هفت گفتار تنظیم شده است. در گفتارهای اول و دوم به تبیین مفاهیم بحث و اصول نظری هر یک از مکاتب پرداخته؛ در گفتارهای سوم، چهارم و پنجم به نگرش هریک از این دو مکتب به عدالت، اشاره و نظرگاه هریک به عدالت مورد نقد و بررسی قرار گرفته شده است. پس از روشن شدن مرزهای مردم سالاری دینی و جداسازی آن از دموکراسی لیبرال، در گفتار ششم، عدالت را از منظر دو مکتب، مورد مقایسه قرار داده و در گفتار هفتم به ساز و کارهای تامین عدالت اجتماعی از منظر مردم سالاری دینی پرداخته شده.