دسته بندی

سبد خرید  

هیچ محصولی ثبت نشده

هزینه پستی 0ريال
مجموع 0ريال

اتمام خرید

نماد اعتماد اینترنتی نماد ساماندهی
http://nashrcdn.ir/i/default.jpg

فلسفه های مضاف (جلد ۱)


ناشر : پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
سال چاپ : ۱۳۸۵
تعداد صفحات : ۹۴۲
شابک : ۹۷۸۰۰۰۰۰۱۱۷۱۸


مجموعه دو جلدی فلسفه های مضاف از بیست وهشت مقاله سامان یافته است. از آنجا که می توان فلسفه های مضاف را به دودسته فلسفه های مضاف به علوم و فلسفه های مضاف به امور (کلام مقوله های دستگاهواره انگاشته) تقسیم کرد، از این رو با اندک تسامح، مقالات معطوف به فلسفه های علم ها، جلد نخست را سامان داده اند، و مقالات مربوط به فلسفه های مضاف به امور و کلان مقوله ها، در جلد دوم گرد آمده است.
مقالات مندرج در جلد اول:
- فلسفه مضاف(علی اکبر رشاد)
- فلسفه فلسفه اسلامی(عبدالحسین خسروپناه)
- فلسفه حکمت متعالیه(حسن پناهی آزاد)
- دورنمایی از منطق،فرامنطق و فلسفه منطق(عسکری سلیمانی امیری)
- فلسفه علوم قرآنی(علی نصیری)
- فلسفه تفسیر(حمید خدابخشان و رسول نادری)
- فلسفه علوم حدیث(علی نصیری)
- فلسفه علم کلام(محمدصفر جبرئیلی)
- چیستی فلسفه فقه(جابر توحیدی اقدم و عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی)
- جایگاه فلسفه اقتصاد اسلامی ومعرفی برخی از عناصر آن(علی اصغر هادوی نیا)
- فلسفه اقتصاد اسلامی؛ مبانی فلسفی(سیدحسین میرمعزی)
- آسیب شناسی فلسفه سیاسی اسلامی از منظر مقام معظم رهبری(محسن مهاجرنیا)
- درباره فلسفه تریخ(حسین کلباسی اشتری)
مقالات مندرج در جلد دوم:
- ضرورت تاسیس فلسفه دین، منطق کشف دین، و فلسفه معرفت دینی(علی اکبر رشاد)
- فلسفه دین(ابوالفضل ساجدی)
- چیستی فلسفهدین و مسائل آن(محمد محمدرضایی)
- فلسفه فقه(ابوالقاسم علیدوست)
- فلسفه حقوق(محمود حکمت نیا)
- فلسفه اخلاق(حسن معلمی)
- فلسفه عرفان(هادی وکیلی)
- درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی(دکتر سعید بهشتی)
- فلسفه تعلیم و تربیت در جهان امروز(سعید بهشتی)
- فلسفه سیاست اسلامی(غلامرضا بهروز لک)
- فلسفه معرفت(عبدالحسین خسروپناه)
- فلسفه پزشکی(احمدرضا همتی مقدم)
- فلسفه ریاضی(ابوالحسن حسنی)
- درآمدی بر فلسفه هنر از دیدگاه فیلسوفان مسلمان(حسین هاشم نژاد)
- مبانی نظری هنر(خیال و زیبایی) در آراء صدرالمتالهین شیرازی(حسن بلخاری قهی)