دسته بندی

سبد خرید  

هیچ محصولی ثبت نشده

هزینه پستی 0ريال
مجموع 0ريال

اتمام خرید

نماد اعتماد اینترنتی نماد ساماندهی
http://nashrcdn.ir/i/o_1bdtegnsp1e97qh9hpn19j915ttm.jpg

دکترین دفاعی انگلیس

برای خرید و مطالعه نسخه الکترونیک کتاب از اپلیکیشن پاتوق کتاب، اینجا کلیک کنید.

در بخشی از کتاب می خوانیم:

دکترین دفاعی انگلیس، فلسفه و اصول اساسی گسترده و جامعی را تهیه و ارائه میکند، به
طوری که رشد و توسعه کمی و کیفی لازم در تمامی سطوح نیروهای مسلح کشور یاد شده را پی
ریزی مینماید . دکترین دفاعی ، مشنایی برای تمامی موضوعات مهم دیگر در سطح دکترین ملی،
همراه با جزئیات لازم در خصوص نحوه هدایت، اجرا، فرماندهی، کنترل است.
چاپ سوم دکترین دفاعی انگلیس، تجربه عملی جدید و بسیار متنوعی است که شامل موارد
مهمی مانند نقش و میزان همکاریهای آژانسها و موسسه های داخلی، سازمان های دولتی،
هم چنین نیازمندی به راهبرد نظامی جدید و آماده سازی یگانهای رزمی، جهت لشکرکشی و هر
نوع آماده سازی نظامی در سطوح داخلی و خارج از مرزهای رسمی میباشد. قشلا، در این خصوص
اصطلاحی خاص،تحت عنوان"رویکرد جامع"وجود داردکه همکاریهای جمعی و فعالیتهای مشترک
با سایر بخش های دولتی، تحت عنوان دیگر سازمان های دولتی، آژانسهای بزرگتر و سایر فعالان
در این حوزه تخصصی را مورد تشویق قرار داده و به شرح جزئیات آن می پردازد . در چاپهای بعدی،
طراحان نظامی مورد تشویق قرار گرفته تا به موقعیتهای کاری به عنوان یک مجموعه کامل توجه
نموده و گسترهای از فعالیت ها را با بررسی دقیق تری تشریح نموده و موفقیت در هر دو بعد نظامی و
مطلوبیت های سیاسی را دستیابی نمایند