دسته بندی

سبد خرید  

هیچ محصولی ثبت نشده

هزینه پستی 0ريال
مجموع 0ريال

اتمام خرید

نماد اعتماد اینترنتی نماد ساماندهی
http://nashrcdn.ir/i/o_1bsnv8uh5185l14tnge973j63s7m.jpg

ایرانیات در کتاب بزم فرزانگان

برای خرید و مطالعه نسخه الکترونیک کتاب از اپلیکیشن پاتوق کتاب، اینجا کلیک کنید.

معرفی کوتاه
اهمیتی که متون موجود به زبانهای ایرانی باستان و میانه دارند، بیشتر به شناخت این زبانها و آگاهی از برخی آیین های دینی محدود میگردد، ولی مایه آنها در زمینه تاریخ و هنر و فرهنگ و زندگی این جهانی ایرانیان بسیار اندک است و بدین سبب، در کسب آگاهی در زمینه های مذکور از رجوع به متون یونانی، لاتینی، ارمنی، سریانی، عربی و فارسی بی نیاز نیستیم. ایرانشناسان غیر ایرانی در زمینه کار خود غالبا از برخی از این آثار بهره ور گشته و میگردند، ولی در پژوهش های ایرانیان، از متون عربی و فارسی گذشته، توجه چندانی به متون دیگر نشده است، مگر اندکی و آن نیز کمتر مستقیم، بلکه بیشتر از راه نوشته های ایرانشناسان خارجی. از میان متون مورد نیاز به زبانهای نامبرده و یا دست کم به زبان یونانی، تا آنجا که نگارنده میداند تنها کتاب تاریخها نوشته هردوت و کتاب پرورش کوروش نوشته گزنفون از ترجمه انگلیسی آنها به فارسی برگردانده شده اند. ولی در همین دو ترجمه نیز در کار امانتداری به متن اصلی هزینه چندانی نشده است و هیچیک از دو ترجمه از توضیحات و فهرست های راهنما و نمایه نام ها برخوردار نیستند که این خود نشان میدهد که ما به این آثار بیشتر از نگاه داستان و افسانه نگریسته ایم و از اهمیتی که این آثار در شناخت تاریخ و فرهنگ مادی و معنوی ایرانیان و مواد زبانی برخوردارند غافل مانده ایم و حتی در بررسی ریشه داستان ها و اسطوره های خود نیز از این منابع بهره چندانی برنگرفته ایم...