دسته بندی

سبد خرید  

هیچ محصولی ثبت نشده

هزینه پستی 0ريال
مجموع 0ريال

اتمام خرید

نماد اعتماد اینترنتی نماد ساماندهی

شمس الله مریجی    (۳ کالا موجود است.)

 • سکولاریسم و عوامل اجتماعی شکل گیری آن در ایران

  سکولاریسم و عوامل اجتماعی شکل گیری آن در ایران

  کتاب پیش رو از مقدمه، دو بخش، نتیجه گیری و فهرست منابع تشکیل شده است. بخش اول از سه فصل و همچنین بخش دوم نیز از ۳ فصل تشکیل شده است. بخش اول به صورت کلی در خصوص سکولاریسم در جهان غرب و نحوه پیدایش آن و زمینه های شکل گیری مفهوم سکولاریسم در غرب می پردازد. در فصل اول این بخش به بررسی مفهوم دنیاگرایی و ارتباط معنایی آن با سکولاریسم، تعریف سکولاریسم، معنای شش گانه سکولاریزاسیون، تفاوت سکولاریسم با سکولاریزاسیون ولائیسم، نقطه آغازین سکولاریسم، سکولاریسم به مشابه ایدئولوژی، رشد و منظور مفهوم سکولازیسم می پردازد. در فصل دوم آن به پیدایش سکولاریسم اشاره دارد. نویسنده در این راستا به عواملی که زمینه ساز ظهور و پیدایی اندیشه سکولاریسم می گردد مطالبی ارائه می کند. و در فصل سوم هم به اصول و مبانی سکولاریسم می پردازد. لذا در این فصل نویسنده مواردی را که در ایجاد و اصول و مبانی سکولاریسم موثر می داند بیان می کند. بخش دوم به طور کلی به موضوعات مورد بحث پیرامون اندیشه سکولاریسم و چگونگی ظهور و پیدایش آن را در جامعه ایران می پردازد. در فصل اول این بخش به تفاوت های آشکار میان اندیشه اسلامی و سکولاریسم می پردازد و برای تشریح این موضوع به رابطه دین و سیاست، ادعای عدم نیاز به دین و نقد آن، دین ثابت و نیازهای متغیر و ارزیابی آن، دین حداقلی، فرضیه ای نا تمام، نا کار آمدی مدیریت فقهی در عصر حاضر و ارزیابی آن ، نقش فقه شیعی در سکولاریزاسیون می پردازد. در فصل دوم آن به شکل گیری سکولاریسم در ایران پرداخته و فراماسون ها، انجمن های سری، احزاب سیاسی و ... می پردازد. در فصل سوم هم به حاکمیت سکولاریسم در ایران می پردازد. در انتها هم مولف محترم به نتیجه گیری پرداخته و چند نکته را گوشزد می کند.

  ۳۳,۰۰۰ ريال
 • بررسی عوامل موثر بر کجروی و نقش خانواده در آن
  ۶۵,۰۰۰ ريال
 • عاشورا؛ پیامد تغییر ارزش ها: تحلیلی جامعه شناختی

  عاشورا؛ پیامد تغییر ارزش ها: تحلیلی جامعه شناختی

  تحقیق حاضر درصدد است واقعه پر نوای حسینی (ع) را با رویکردی اجتماعی، نظاره کرده و با تکیه بر آموزه های جامعه شناسی وارده آن مقطع تاثیر گذار از تاریخ گردد تا بلکه به لطف حسینی بتوانیم دریابیم که چرا و چگونه جمعی به نام مسلمان و امت محمد (ص) با آن همه دنائت و جسارت، راه به روی فرزند نگین خلقت، بسته و در سرزمین طف، جنایتی مرتکب شدند که زمین تا قیامت از خجلت، سر به زیر پای انسانیت نهاده است؟

  ۶۵,۰۰۰ ريال