دسته بندی

سبد خرید  

هیچ محصولی ثبت نشده

هزینه پستی 0ريال
مجموع 0ريال

اتمام خرید

نماد اعتماد اینترنتی نماد ساماندهی

عبدالهادی مسعودی    (۶ کالا موجود است.)

 • چشم تماشا (ترجمه نزهه الناظر و تنبیه الخاطر)
  ۳۰,۰۰۰ ريال
 • نسیم حدیث

  نسیم حدیث

  به گزارش راوی، دستمایه مطالب کتاب، حدیث است که ده مقاله بخش نخست را سامان داده اند. این بخش با نام «زندگی حدیثی» شامل مقاله هایی درباره زیبایی، آراستگی، آرامش، شادی، خوشبختی، امید، ارتباط اجتماعی، و نیز خانوادگی و مصلحت و منفعت است. در پایان نیز مقاله ای کوچک و منتشر نشده درباره نماز امام علی(ع) آمده است. در هشت مقاله بخش دوم «اخلاق حدیثی» گفتار و کردار معصومان، سرمایه اصلی نگارش به مسائل اخلاقی بوده است. مسائلی مانند وظایف اخلاقی حاجیان، عجب و خودشیفتگی، کرامت انسان، گفتگو و مناظره، نفاق و دورویی، چگونگی تحمل مصیبت و مهار تنیدگی حاصل از آن.

  ۴۵,۰۰۰ ريال
 • در پرتو حدیث
  ۸۰,۰۰۰ ريال
 • روابط اجتماعی از دیدگاه قرآن

  روابط اجتماعی از دیدگاه قرآن

  معرفی کتاب: جامعه انسانی به رابطه طولی پیروی و هدایت پذیری از یک سو و رهبری و راهنمایی از سوی دیگر نیاز دارد و این همه، نیازمند پرورش و آموزش و ارتباط علمی است. پیوندها، آوندهایی لطیف برای تقویت درخت تناور جامعه اند و نشاط جامعه انسانی، در گرو همین پیوندهاست که از پیوستگی دو همسر تا همبستگی دو ملت را در بر می گیرد. آنچه به پیدایی و مانایی این پیوندها کمک می کند، تکیه کردن به سرمایه و داشته های مشترک انسانی است که ریشه در سرشت پاک انسان دارند و بر پایه خرد فردی و جمعی بنا شده و از سوی ادیان الهی تقویت شده اند، سرمایه هایی مانند: مدارای خردمندانه، همراهی و نرمی، بردباری و عفو و گذشت و خیرخواهی و راهنمایی یکدیگر.ما انسان ها می توانیم با همیاری، همکاری، همدلی، خیرخواهی، نیکوکاری و ایثار تا قله والایی بر آیین و سر به آسمان کرامت بساییم. اسلام به عنوان برترین دین جهانی، و قرآن به عنوان آخرین کتاب آسمانی، بر این همه تاکید کرده است. این کتاب از عناوینی چون «مفهوم و زمینه روابط اجتماعی، گستره ارتباط اجتماعی، قرآن و روابط اجتماعی، عبادت های اجتماعی اسلام، آثار روابط اجتماعی و اصول حاکم بر روابط اجتماعی» گردآوری شده است.روابط اجتماعی از نگاه قرآن در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته و آمده است: «روابط اجتماعی به معنای پوشش دهنده همه کردارهای اجتماعی، همان گونه که از شخصیت و اراده فردی یک یک اعضای جامعه تاثیر می پذیرد، از جهان بینی و نگرش و بینش کلی حاکم بر آن جامعه نیز متاثر است. عمل ارادی انسان نیز از باورها، شناخت ها و گرایش های او سرچشمه می گیرد، که در جامعه دینی، از آموزه های اصلی آن دین برخاسته است. پس به گونه ای ساده می توان تاثیر مستقیم باورهای دینی را در روابط اجتماعی مشاهده کرد». نویسنده یکی از اصول حاکم بر روابط اجتماعی را اصل کاستن از نامهربانی می داند و در این رابطه می نویسد: «آنچه مهم تر است، تصویر ذهنی ما از نامهربانی است. ما، کسی را که همیشه می خندد و ما را تایید می کند و هیچ مخالفتی از خود نشان نمی دهد، یار مهربان می دانیم و آن دیگری را که گاه گاه، روی ترش می کند و مخالفتی نشان می دهد و خرده ای می گیرد، یار نامهربان می خوانیم. اما این پندار، پرده ای بر حقیقت و مانعی برای شناخت است. از دیگر موضوعاتی که این کتاب به آنها پرداخته: «همیاری اجتماعی، همدردی و ایثار، همراهی؛ مدارا و نرمی، احسان، حلم و بردباری، عفو و گذشت، خیرخواهی و راهنمایی، همنشینی، همسخنی، پیروی و فرمان پذیری، ارتباط علمی و همسرداری» است.در این کتاب در رابطه با عفو و گذشت می خوانیم: «عفو زیبا، رابطه زیبای گذشته را دوباره جان می بخشد و لب فروبستن از سرزنش و نکوهش، دیده عفوشونده را می گشاید و شخصیت عفوکننده را در نظر عفوشونده بزرگ و دوست داشتنی می کند و به فرموده پیامبراکرم صلی الله علیه وآله: عفو بر عزت فرد می افزاید، پس، از یکدیگر گذشت کنید تا خداوند شما را عزت بخشد.»

  ۸۲,۰۰۰ ريال
 • فقه الحدیث (۱)

  فقه الحدیث (۱)

  معرفی کوتاه: این کتاب،مبانی‌وروش فهم حدیث وپیش‌نیازهاو مباحث مقدماتی فقه‌الحدیث را ارائه می‌دهد.همچنین ۲ گام فهم‌مفردات و فهم‌ترکیبات رااز ۸ گام فهم‌متن ومقصودحدیث تبیین می‌نماید.این کتاب نخستین حلقه از ۴ حلقۀ درسی فقه‌الحدیث است که دررشتۀ جدیدوبازنگر‌ی‌شدۀ علوم قرآن‌وحدیث دردانشگاه‌های کشورتدریس می‌شودومطالب آن،مطابق باسرفصل مصوب مرکزهماهنگی وتوسعۀ آموزش‌عالی قرآنی،وابسته به وزارت‌علوم،تحقیقات‌وفناوری است. معرفی کتاب: در این کتاب علاوه بر مبانی و روش فهم حدیث و پیش نیازها و برخی مباحث مقدماتی «فقه الحدیث» دو گام فهم «مفردات» و فهم «ترکیبات» از هشت گام فهم «متن» و «مقصود» حدیث تبیین شده است. عناوین دروس کتاب عبارت است از: درس یکم: مباحث مقدماتی، درس دوم: مبانی فقه الحدیث، درس سوم: فواید و کارکردهای فقه الحدیث، درس چهارم: پیدایش و گسترس فقه الحدیث، درس پنجم: رکود و شکوفایی، درس ششم: اوج استمرار، درس هفتم: سیر اجمالی فهم حدیث، درس هشتم: پیش نیازهای فهم حدیث، درس نهم: واژه‌شناسی؛ شیوه، درس دهم: واژه‌شناسی؛ لغت نامه‌ها، درس یازدهم؛ واژه‌شناسی، غریب الحدیث‌ها، درس دوازدهم: واژه‌شناسی، مترادف‌ها و متضادها، درس سیزدهم: اصطلاح‌شناسی، درس چهاردهم: کاربست شیوه واژه‌شناسی و درس پانزدهم: ساختارشناسی. در بخش مقدمه این کتاب آمده است: فهم و عمل به حدیث در کنار درک و عمل به قرآن کریم، نیاز همیشگی زندگی دینی و شرط ره جویی به مسیر سعادت است. تلاش عالمان دینی برای رسیدن به معرفت حقیقی و دستیابی به پیام های قرآن و حدیث نیز در همین راستا به ثمر نشسته است. فهم حدیث در حوزه های دینی و علمی سابقه ای دیرینه دارد، این فهم از یک سو بر خواندن مکرر و مستمر متون روایی تکیه دارد و از سوی دیگر، دارای روش هایی برای قاعده مند کردن این تلاش است. کوششی که در کتاب حاضر به انجام رسیده، تدوینی نو از بخش نخست کتاب روش فهم حدیث و گامی کوچک برای آگاهی از شیوه متن فهم است، در این نوشته مسیر فهم حدیث، به دو بخش اصلی «فهم متن» و «فهم مقصود» تقسیم شده است. مراحل فهم متن در همین کتاب تبیین می شود، ولی مراحل فهم مقصود به درس های بعدی فقه الحدیث واگذار شده است. این کتاب نخستین حلقه از چهار حلقهی درسی فقه الحدیث در طرح تجمیع و بازنگری رشته های علوم قرآن و حدیث است که مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور، وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آن را با همکاری دانشگاه قرآن و حدیث فراهم آورده است.

  ۸۰,۰۰۰ ريال