دسته بندی

سبد خرید  

هیچ محصولی ثبت نشده

هزینه پستی 0ريال
مجموع 0ريال

اتمام خرید

نماد اعتماد اینترنتی نماد ساماندهی

علی اصغر مصلح    (۵ کالا موجود است.)

 • پرسش از حقیقت انسان (مطالعه ای تطبیقی در آراء ابن عربی و هایدگر)
  ۲۸,۵۰۰ ريال
 • فلسفه های اگزیستانس
  ۳۰,۰۰۰ ريال
 • ادراکات اعتباری علامه طباطبایی و فلسفه فرهنگ
  ۱۶۰,۰۰۰ ريال
 • مجموعه مقالات همایش بین المللی آینده فرهنگ

  مجموعه مقالات همایش بین المللی آینده فرهنگ

  درآمد در روزهای ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ با شرکت گروهی از استادان و « آینده فرهنگ » همایش بین المللی پژوهشگران ایرانی و خارجی برگزار شد. موضوع کانونی همایش دو کلیدواژه ای بود که در عنوان همایش چنان گسترده است که به دشواری می توان بین « فرهنگ » حوزه .« آینده » و « فرهنگ » : آمده است تا « آینده » حوزه های علمی- پژوهشی که در ذیل فرهنگ جای دارند، ارتباط ایجاد کرد. اما تاکید بر حدی بین مباحث سخنرانان ارتباط برقرار می کرد. برگزاری همایش هایی که عناوین کلی دارند، حداقل این فایده را دارد که بین پژوهشگران رشته های مختلف به نحوی همگرایی ایجاد می کند. همایش آینده فرهنگ هم با همین مقصود شکل گرفت. برگزارکنندگان همایش بر این باور بودند که پژوهشگر معاصر، به خصوص در حوزه فرهنگ، دیگر نمی تواند بدون داشتن تصویری از آینده، به نتیجه و دریافت درستی از موضوعات برسد. پژوهشگران رشته های مختلف فرهنگ پژوهی و علوم انسانی برای رسیدن به تصویری مقرون به صحت از آینده، باید ابتدا راه گفتگو با یکدیگر را بگشایند. گفتگو و مشارکت در قلمرو بسیار گسترده فرهنگ، دشوار است و باید پژوهشگران خود را برای درنوردیدن این راه و افزایش تجربه آماده سازند. از این منظر برگزاری این همایش را باید کوششی مقدماتی در این مسیر دانست. تقویت پژوهش ها و مباحث میان رشته ای- میان فرهنگی از امور لازم در فعالیت های دانشگاهی و پژوهشی است. این همایش از این جهت نیز درخور توجه و آموزنده بود.

  ۲۰۰,۰۰۰ ريال
 • مجموعه مقالات همایش بین المللی آینده فرهنگ (انگلیسی)

  مجموعه مقالات همایش بین المللی آینده فرهنگ (انگلیسی)

  International Conference on the "Future of Culture" was held on May 19 and 20, 2015 with the contribution of a group of Iranian and foreign professors and scholars. The focal issue of the conference was the two keywords mentioned in the conference title: "culture" and "future". The domain of "culture" is so widespread that we can hardly establish a relation between scientific and research areas placed under culture, however, the emphasis on "future", Interlinked the speakers' discussions. Holding conferences with general topics has the least benefit of creating kind of convergence among researchers in different disciplines.The Conference on the "Future of Culture" was formed with the same purpose. Conference organizers believed that the contemporary researcher, especially in the field of culture, can no longer get a proper result and a true grasp out of the issues, without having an approximately true image of future. Researchers in the field of culture-studies and other human sciences majors should, at first step, open up the way of dialogue with each other.Dialogue and intercommunity in the extensive field of culture is rather difficult and the researchers should prepare themselves for traversing this path and enhancing their experiences. From this perspective, this conference is assumed to be a preliminary attempt in this direction. Enhancement of the Interdisciplinary-inter cultural researches and discussions is requisite in research and academic activities. In this respect, this conference was significant and instructive. More than eighty paperswere presented at the conference panels. Unfortunately, it was not possible to receive and publish all the papers in this collection. The present collection includes 31 articles in Persian and 20 articles in German and English. We feel it incumbent on us to express our gratitude to all our colleagues and institutions that contributed in various stages of holding the conference up to the publication of article collection.We look forward to taking lofty steps in this direction in future.

  ۲۲۰,۰۰۰ ريال