دسته بندی

سبد خرید  

هیچ محصولی ثبت نشده

هزینه پستی 0ريال
مجموع 0ريال

اتمام خرید

نماد اعتماد اینترنتی نماد ساماندهی

منصور صفت گل    (۵ کالا موجود است.)

 • فراز و فرود صفویان

  فراز و فرود صفویان

  کتاب مذکور در ۵ بخش گرد آوری شده است که عنوان بخش اول کتاب "شاهنشاهی صفویان (مراحل اساسی فرمانروایی صفویان)" است و "دوران خانقاه"، "تاسیس دولت"، " دوران شکوفایی"، "دوره انحطاط" و "بر افتادن صفویان" از مهمترین مباحث مورد طرح در این بخش می باشد. "گرایش های اندیشه ای" عنوان بخش دوم کتاب "فراز و فرود صفویان" است و در این بخش نیز مباحثی نظیر "چشم انداز عمومی"، "گرایش های اندیشه ای"، "حوزه شریعت"، "عرصه حکمت" و "حوزه عرفان و تصوف" مورد واکاوی قرار می گیرد. بخش سوم کتاب تحت عنوان "صفویان علم و فرهنگ" می باشد و در بخش چهارم اثر "ایران و جهان" در مباحثی همچون "روابط منطقه ای" و "پیوند های جهانی" بررسی می گردد. عنوان فصل پایانی اثر مذکور "جامعه و اقتصاد" می باشد و "گروه های اجتماعی"، "ترکیب اقتصادی و اجتماعی"، "شهر نشینان"، "روستاییان و دهقانان" و "جنبش ها" مباحث بخش آخر کتاب را تشکیل می دهند.

  ۳۰,۰۰۰ ريال
 • مرآت واردات (تاریخ سقوط صفویان و پیامد آن و حکمرانی ملک محمود سیستانی)

  مرآت واردات (تاریخ سقوط صفویان و پیامد آن و حکمرانی ملک محمود سیستانی)

  لبتاشو: این اثر از لحاظ تاریخ عهد صفویان، مخصوصا به جهت تاریخ سقوط سلسله صفوى و پیامدهاى آن، حائز اهمیت است. در عین حال شامل توصیفی درباره جزایر متعلق به هندوستان، وقایع تاریخى معاصر نویسنده و تذکره مشایخ صفویه است. همچنین براى بررسى اوضاع ایران در عهد کوتاه افغانان، کوشش‌هاى شاه تهماسب دوم براى اعاده سلطنت صفویان حائز اهمیت بوده و منبعى مهم براى دوران فرمانروایى ملک محمود سیستانى در خراسان به‌شمار می‌رود.

  موجود نیست
 • شجره الملوک (تاریخ منظوم سیستان از کهن ترین روزگاران تا فرمانروایی ملک بهرام کیانی در دهه های نخست حکومت قاجاران)

  شجره الملوک (تاریخ منظوم سیستان از کهن ترین روزگاران تا فرمانروایی ملک بهرام کیانی در دهه های نخست حکومت قاجاران)

  لبتاشو: این اثر، تاریخ منظوم سیستان از کهن‌ترین روزگاران تا عهد فرمانروایى ملک بهرام‌خان کیانى معاصر با دوران پادشاهى فتحعلیشاه قاجار است. موضوع کتاب تاریخ سیاسى سیستان و تحولات فرمانروایان بومى آن است. اهمیت اثر از آن روست که زوایاى ناگفته تاریخ شرق ایران، سیستان و خراسان، رویدادهاى منجر به سقوط صفویان و پیامدهاى آن، فرمانروایى ملک محمود سیستانى و آخرین ملوک قدرتمند نیمروز در آستانه تجزیه سیستان در عهد قاجاریه در آن آمده است. در عین حال این متن به عنوان آخرین تلاش تاریخ نویسى دربار ملوک نیمروز که از دوران صفاریان آغاز شده بود، حائز اهمیت است.

  موجود نیست