دسته بندی

سبد خرید  

هیچ محصولی ثبت نشده

هزینه پستی 0ريال
مجموع 0ريال

اتمام خرید

نماد اعتماد اینترنتی نماد ساماندهی

رضا داوری اردکانی    (۳۳ کالا موجود است.)

 • سیاست، تاریخ، تفکر
  ۶۲,۰۰۰ ريال
 • سیری انتقادی در فلسفه کارل پوپر

  سیری انتقادی در فلسفه کارل پوپر

  "سیری انتقادی در فلسفه کارل پوپر" شامل بررسی، نقد و آثار مهم "ریموند کارل پوپر" است که نگارنده طی نه فصل آن را فراهم آورده است. وی با بیان اهداف و انگیزه های تدوین این مجموعه، آثار پوپر را نه در حد فلسفه، بلکه در حد مباحث ساده سیاسی قلمداد کرده خاطر نشان می کند: "پوپر با قصد و نیت سیاسی و برای مبارزه با فاشیسم و نازیسم و دفاع از دمکراسی کتاب نوشته است و بنابراین عجیب نیست که نوشته های او ایدئولوژیک باشد و گاهی لحن بسیار تند و خشن پیدا کند." پوپر آسان می نویسد و از پرداختن به مطالب عمیق اعراض داشته و هر جا به این قبیل مطالب پرداخته جز مبهم گویی کاری نکرده است. او اصلا ورود به بحث ماهیات و حتی پرسش از معنی را بی وجه و زاید می داند. عناوین برخی فصل های کتاب از این قرار است: "پوپر و معضل تاریخ نگاری"، "ناسیونالیسم، توتالیتاریسم و تحلیل فرویدی جامعه"، "جامعه باز پوپر جامعه ای با صفات سلبی"، و "آیا پوپر پوزیتیویسم است؟".

  ۲۱,۵۰۰ ريال
 • فرهنگ، خرد و آزادی

  فرهنگ، خرد و آزادی

  «فرهنگ خرد و آزادی» مباحثی است در وجوه افتراق آزادی انتزاعی و آزادی حقیقی که طی آن مولف نشان می دهد چه کسانی در چه شرایطی آزادند و در جایی که آزادی وجود ندارد چه عواملی مانع بروز و ظهور آزادی است. در بخشی از کتاب نیز، عوامل موثر در نظم سازمانی، آزادی سیاسی و توسعه اجتماعی و اقتصادی بررسی و تبیین می شود. مباحث کتاب عبارت اند از: «فرهنگ و فلسفه»، «دین و فرهنگ»، «سیاست و فرهنگ»، «فرهنگ و سازمان» و «علم و فرهنگ»

  ۲۵۰,۰۰۰ ريال
 • فلسفه تطبیقی

  فلسفه تطبیقی

  وقتی با این پرسش مواجه می شویم که فلسفه چگونه آغاز شذه است و بشر با فلسفه چه نسبتی دارد و عهد فلسفه چه عهدی است، ناگزیر به فلسفه تطبیقی می پردازیم. تطبیق فلسفه انتخاب بعضی مسائل و مباحث مشترک میان فلاسفه و در فلسفه ها نیست، بلکه تطبیق یک فلسفه در تمامیت آن بر یک فلسفه دیگر و حتی بر تاریخ فلسفه است. فلسفه تطبیقی تاریخ فلسفه هم نیست ولی با آن نسبت دارد و شاید بدون آن به وجود نمی آید. فلسفه تطبیقی با طرح امکان همزبانی متفکران عهدها و تاریخ های مختلف و تامل در آن پدید می آید و ایت تطبیق معمولا میان دو فلسفه ها و درک آن باید زبان همزبانی میان آنها را یافت و پس از فهم مبانی و مبادی آنها مقصدشان را دریافت. با پیش آمدن حادثه غرب و تاریخ غربی نوعی نگاه به موجودات و به آدمیان و به زبان و تاریخ پدید آمده است و با استقرار عالم غربی درک مبادی آرا و غایت نظر متفکران گذشته دشوار شده است. به این جهت باید آن حادثه را باز شناخت. فلسفه تطبیقی هم با این بازشناسی حاصل می شود و در حقیقت چیزی جز این بازشناسی نیست. نویسنده در کتاب حاضر با تحلیل مفهوم رایج و متداول فلسفه تطبیقی راهی به وصف و بیان تاریخی آن گشوده است. در واقع فلسفه تطبیقی به تحقیق درباره اختلاف و اتفاق نظر میان فیلسوفان می پردازد. نویسنده در این مسیر برخی از آرای مشابه «اسپینوزا» و «اشاعره» را ارائه کرده و فارابی و ابن سینا را با ارسطو، و ملاصدرا را با «لایب نیتس» و «هوسرل» قیاس نموده است. در این بخش سیر فلسفه در عالم اسلامی و به صورت ویژه در کشور ایران مطالعه و رابطه آن (فلسفه اسلامی) با «فئومنولوژی» تبیین گردیده است. همچنین مسئله تبادل فرهنگی که برای نخستین بار در اندیشه فارابی ظاهر شده، بررسی و فلسفه «ابن رشد» به عنوان زمینه ساز رنسانس و معلم مدرنیزاسیون مغرب اسلامی تحلیل گردیده است. در پایان نیز به منظور آشنایی ایرانیان با فلسفه جدید به معرفی کتاب «فلسفه اولی» یا «ما بعدالطبیعه» نوشته «ابوالحسن شعرانی تهرانی» پرداخته شده است.

  ۱۵۰,۰۰۰ ريال
 • فلسفه در دام ایدئولوژی

  فلسفه در دام ایدئولوژی

  کتاب «فلسفه در دام ایدئولوژی»، تالیف استاد «رضا داوری اردکانی»، به همت شرکت چاپ و نشر بین الملل منتشر شده است. این کتاب شامل چهار بخش می شود. بخش اول «استیلای غرب» به مطالبی مانند انقلاب و اندیشه، جوهر و ماهیت غرب، لوازم و نتایج انکار غرب، غرب مدعی سلطنت بر عالم و آدم، دیانت، فلسفه و علم جدید، عقل در دین و فلسفه و فرهنگ و توسعه پرداخته است. «تماس با غرب» عنوان بخش دوم است که مطالبی آغاز آشنایی با علم و تمدن جدید، آموزش فلسفه در دانشگاه ها، علم و فلسف، دین و زندگی کنونی، و انقلاب فرهنگی را شامل می شود. بخش سوم «پریشانی در فکر و نظر» نام دارد که نکاتی در باب معنی علم و مراتب آن، ریشه های التقاط، علم و آزادی آری، التقاط نه!، دینی کردن عصر، غایت انقلاب فرهنگی و بحثی در باب عصر دینی و دینی عصری را بررسی کرده است. بخش چهارم «سیاست و فلسفه» به مباحثی هم چون انقلاب و فرنگ، نظری به انقلاب مشروطه، آزادی بیان و نظر، ملاحظاتی در باب حقوق بشر و حج و زیارت می پردازد. مقالاتی که در این دفتر آمده آمده است بیشتر به وضع فکری و فرهنگی سال های اخیر ناظر است. نویسنده در این مقالات قصد رد یک نظریه و اثبات نظر دیگر را ندارد و فلسفه ای را در مقابل فلسفه دیگر قرار نداده است، بلکه وضع روحی و اخلاقی ای را که به نظرش نابجا آمده است نشان داده است یا بهتر بگوییم به کسانی که مقاصد سیاسی را به نام فلسفه عنوان می کنند تذکر داده است که این رویه نه فقط سیاست بلکه اخلاق را نیز تباه می کند.

  ۷۰,۰۰۰ ريال
 • فلسفه معاصر ایران
  ۲۸,۰۰۰ ريال
 • مقام فلسفه در دوره تاریخ ایران اسلامی
  ۹,۵۰۰ ريال
 • انقلاب اسلامی و وضع کنونی عالم
  ۵۰,۰۰۰ ريال
 • فارابی: فیلسوف فرهنگ
  ۸۵,۰۰۰ ريال