دسته بندی

سبد خرید  

هیچ محصولی ثبت نشده

هزینه پستی 0ريال
مجموع 0ريال

اتمام خرید

نماد اعتماد اینترنتی نماد ساماندهی

فلسفه جدید غرب    (۷۶ کالا موجود است.)

 • رئالیسم و نهیلیسم نقدی بر مبانی معرفت شناختی ضد رئالیسم

  رئالیسم و نهیلیسم نقدی بر مبانی معرفت شناختی ضد رئالیسم

  در این کتاب به برخی از عناصر، اهداف، مبانی فلسفی، مبانی مکتبی، و احکام و حقوق دو نظام اقتصادی "سرمایه داری "و "اسلام "اشاره شده ، سپس مثوبه معنویت و اقتصاد با این موضوعات، شرح و ارزیابی می شود :"مفاهیم و روابط"، "بررسی ارکان نظام های اقتصادی"، "انسان اقتصادی در نظام های اقتصادی "و "عملکردها و الگوهای رفتاری نظام های اقتصادی ."

  ۱۰۰,۰۰۰ ريال
 • مقالات کانتی
  ۱۲۰,۰۰۰ ريال
 • هستی در اندیشه فیلسوفان

  هستی در اندیشه فیلسوفان

  گزیده: کتاب حاضر تحلیل سیر مفهوم «وجود» و «هستی» در نزد بزرگترین فیلسوفان سنت غربی است. نویسنده معتقد است که وجود در تاریخ فلسفه به دست فراموشی سپرده شده و فیلسوفان همواره امری غیر از وجود را سرلوحه تحقیقات فلسفی خود قرار داده اند. در واقع نویسنده معتقد است که بزرگترین فیلسوفان سنت ما بعد الطبیعه غربی، از پارمنیدس و افلاطون و ارسطو گرفته تا دکارت و کانت و هگل اصحاب اصالت ماهیت بوده اند و حذف و طرد «وجود» از ما بعد الطبیعه منجر به ایجاد ما بعد الطبیعه هایی نامنطبق با نظام وجودی عالم شده و حتی اگزیستانسیالیسم معاصر با دعوی بازگشت به وجود از درک حقیقی وجود بازمانده و شبحی تهی را جانشین آن کرده است. در این میان تنها یک فیلسوف از این آزمون سرافراز بیرون آمده است و او کسی نیست جز ... تحلیل های ژوف و موشکافانه نویسنده از فیلسوفانی همچون افلاطون، ارسطو، ابن سینا، ابن رشد، آکویناس، کانت، هگل و کی یر کگارد به این کتاب عمقی درخور توجه داده است. نگاه یک فیلسوف غربی به نزاع اصالت وجود و ماهیت و تحلیل او از این مسئله که عمده مشکلات ما بعد الطبیعه های سنتی و فلسفه های معاصر را در تمایل آنها به اصالت ماهیت می داند، به راستی خواندنی و آموختنی است.

  ۸۰,۰۰۰ ريال
 • فلسفه های پست مدرن غربی و گریز و گذر از مدرنیته

  فلسفه های پست مدرن غربی و گریز و گذر از مدرنیته

  این کتاب در دو فصل مجزای گذار با عناوین "آغاز گذار پس از پایان تاریخ غرب" و "گذر از مدرنیته از طریق پست مدرنیته" به رشته تحریر درآمده است. نویسنده در فصل ابتدایی به وضعیت پست مدرن پرداخته و برای بیان مفاهیم اصلی کتاب به نظریات مارتین هایدگر نیز اشاراتی جامع داشته است. فصل دوم کتاب که با عنوان گذر از مدرنیته از طریق پست مدرنیته نوشته شده است در چند بخش تقسیم بندی شده که در این بخش نویسنده با به کارگیری و شناخت نظریات فیلسوفان و نظریه پردازانی همچون والتر بنیامین، تئودور آدورنو، هابرماس و میشل فوکو به بیان انسان غربی پرداخته که از مدرنیته در حال گذار به پست مدرنیته است.

  ۶۹,۰۰۰ ريال
 • اندیشه پست مدرن
  ۱۵۰,۰۰۰ ريال
 • روش نقد  (جلد ۴)
  ۱۵,۰۰۰ ريال
 • روش نقد  (جلد ۲)
  ۸,۰۰۰ ريال
 • روش نقد  (جلد ۱)
  ۵۰,۰۰۰ ريال
 • فلسفه در دادگاه ایدئولوژی

  فلسفه در دادگاه ایدئولوژی

  خلط مسائل سیاست با فلسفه، از فلسفه توقع مصلحت اندیشی نباید داشت، فلسفه و آرای همگانی، این یادداشت طنز نیست؛ گزارش است از جمله مقالات این اثر است که هر کدام در قالب یک فصل تنظیم شده است. همچنین فلسفه در مواجهه با غرور و حماقت، خلط وجود و ماهیت: زمینه ساز اختلافات، نقد وضع تفکر موجود و فلسفه در دادگاه ایدئولوژی عناوین فصل های پنجم تا هشتم این کتاب است. در بخشی از مقدمه این اثر به قلم دکتر رضا داوری آمده است: این دفتر متضمن هفت مقاله یا یادداشت است. هر یک از این یادداشت ها در مناسبت های خاص برای پاسخ دادن به بعضی اشکال ها و اعتراض ها و رفع سوء تفاهم ها و نشان دادن بی بنیادی نزاع های ظاهرا فلسفی نوشته شده است. در این نوشته ها گرچه دفاع از خود ظاهرتر است، اما در حقیقت از فلسفه دفاع شده است. هر کس که به فلسفه وارد می شود در مباحث و مسائل، نظری دارد و طبیعی است که از نظر خود دفاع کند. گروهی که گرچه اهل قلم و بیانند فلسفه نخوانده و داعیه فلسفه دانی هم ندارند، اما شاید تعلقی به یک ایدئولوژی داشته باشند. این گروه گاهی با هرچه که در دایره ایدئولوژی آنها نگنجد، مخالفت می کنند. وی می افزاید: گروه دوم کم و بیش درس فلسفه خوانده اند و قهرا با فلسفه های موافقند و با فلسفه هایی میانه ندارند. این گروه اگر به شدت تحت تاثیر ایدئولوژی ها نباشند وارد نزاع و جدال نمی شوند، چنانکه غالب استادان فلسفه ما خود را از نزاع ها و جدال های بیهوده برکنار نگه داشته اند. من نگفته ام که مدعیان و مخاطبان من بر خطا هستند و نادرست گفته اند. نظر من این است که آنها سخن مرا به محکمه ایدئولوژی برده اند و درباره آن حکم کرده اند و اگر خیال می کنند فلسفه می گویند گفتارشان هرچه باشد، فلسفه نیست و بنابراین در غالب موارد نزاع های بی وجه و بیهوده بوده است. من کاری به عقاید و آرای اشخاص ندارم، اما وقتی چیزی می گویند که فلسفه نیست و نامش را فلسفه می گذارند. آیا نباید و نمی توان به آنها گفت که در نام گذاری بی دقتی و اشتباه کرده اند!!

  ۱۲۵,۰۰۰ ريال