دسته بندی

سبد خرید  

هیچ محصولی ثبت نشده

هزینه پستی 0ريال
مجموع 0ريال

اتمام خرید

نماد اعتماد اینترنتی نماد ساماندهی

فلسفه جدید غرب    (۷۶ کالا موجود است.)

 • فلسفه معاصر ایران

  فلسفه معاصر ایران

  منظور نویسنده در این کتاب بررسی وجود فلسفه در حال حاضر ایران در کتابخانه ها، دانشگاه ها و حوزه های علمیه است که اکنون در محافل علمی خوانده و توسط اساتید فلسفه تدریس می شود، این در حالی است که ایران اسلامی دارای سابقه بیش از هزار ساله در عرصه فلسفه است، وجود «ابن سینا»، «سهرودی»، «ملاصدرا» شاهدی بر این مدعاست. لذا فلسفه ایران در سده های گذشته توسط آنها پرداخته می شد و فلسفه وارداتی از کشورهای دیگر مانند چین، هند و ژاپن نبوده است، اما در دوره جدید جامعه ایران فلسفه را از اروپا گرفته است؛ یعنی فلسفه غربی را ترجمه کردیم و تا به حال به ترجمه پرداختیم، اینکه به فلسفه، از دریچه الفاظ نگاه شود و متصل به وجدان نباشد، چه فایده ای برای جامعه انسانی دارد؟! نویسنده محترم هدف از نگارش کتاب «فلسفه معاصر ایران» را پرداختن به سوالات اساسی فیلسوفان ادیب است عنوان می کند و خاطرنشان می کند: در این کتاب به این سوالات که از کجا آمده ام و اینکه چه هستم و چه باید بکنم، پاسخ می دهم و به بحث ۴۰ ساله ای که پیرامون فلسفه سنت و مدرنیته وجود داشته است، نیم نگاهی داشته ام، از آنجایی که در اوایل قرن ۲۰، «دین» محل نزاع میان تجرد و مدرنیته بود و در سال ۱۹۵۰ هزاران کتاب در مورد یونان و قرون وسطی نوشته شده است، در این کتاب به منشا اختلاف و وجوه اشتراک تجدد و مدرنیته پرداخته شده است.فلسفه قرون وسطی متاثر از علوم اسلامی است،اروپاییان از دانش دانشمندان ایرانی استفاده کردند و مطالب تازه ای را از آن پدید آوردند و طرح نویی را در انداختند.فلسفه فقط خواندن و تکرار نیست،کار ما پرسیدن در زندگی است و با پاسخ ها و یافتن پاسخ هاست که علم به وجود می آید، لذا جامعه ای که فکر می کند و می پرسد و در جست و جوی پاسخ ها باشد، رشد می کند.

  ۱۵۰,۰۰۰ ريال
 • گذار از جهان بسته به کیهان بی کران

  گذار از جهان بسته به کیهان بی کران

  الکساندر کویره یکی از برتر تاریخ نگاران علم در سدۀ بیستم است، بی شک درک هم دلانۀ او از اندیشۀ پیشینیان، توانمندی بی مانندش در راه جستن به جهان فکری افرادی چون یاکوب بومه، نیوتن و دکارت و آن گاه، به نقش کشیدن جهان بدان سان که در چشم آن ها جلوه می کرده است، الگوی درخوری برای تاریخ نگاران پس از وی فراهم آورده است. آغاز شیوۀ هرمنوتیکی در تاریخ نگاری علم نیز به او نسبت داده شده است. کویره در تاریخ نگاری درونی علم به محتوای اندیشگی علم می اندیشد و بر این نکته دست می گذارد که هر نظریۀ علمی بر بستری از پیش فرض های مابعدالطبیعی تکیه زده است. برای کویره، دانش نوین آن چنان که در کار کپرنیک، کپلر و نیوتن بیان شده است، وامدار کشف یک روش علمی نوین نیست، بلکه وامدار داد و ستد آدمیانی است که دست اندرکار ساماندهی دانش بوده اند و نگاهی تازه به مابعدالطبیعه است که راه را بر دانش و اندیشۀ مدرن هموار ساخته است. وی بر آن است که بی مدد مابعدالطبیعۀ افلاطونی یا نوافلاطونی علم نوین ممکن نمی باشد. کویره در کتاب حاضر اشاره ای به جنبۀ امکانی و نه ضروری، داد و ستد علم و مابعدالطبیعه دارد. در نظر وی، در فرجام سیر از جهان بسته به کیهان بی کران، این مابعدالطبیعۀ دکارتی بود که با علم نیوتنی پیوند خویشاوندی بست و مابعدالطبیعۀ خداباور نیوتن را، که در پشتگاه فلسفی علم نیوتنی خانه کرده بود، به خوابگاه فراموشی روانه ساخت. در این کتاب هم چنین تاریخچۀ کیهان شناسی با نگاهی به آرای دانشمندانی چون کپلر، نیوتن، دکارت، لایب نیتس و... بیان شده است.

  ۴۲,۰۰۰ ريال
 • شک می کنم پس هستم(بررسی اندیشه های رنه دکارت)
  ۱۸,۰۰۰ ريال
 • فلسفه و بحران غرب

  فلسفه و بحران غرب

  این کتاب مجموعه ای است از ۱۰مقاله که با این مشخصات به چاپ رسیده است : «هیدگر و گشایش راه تفکر آینده/ رضا داوری»، «فلسفه و بحران غرب/ ادموند هوسرل، ترجمه محمدرضا جوزی»، «راه بازگشت به درون سرزمین مابعدالطبیعه/ مارتین هیدگر، ترجمه محمدرضا جوزی»، «وارستگی: گفتاری در تفکر معنوی/ مارتین هیدگر، ترجمه محمدرضا جوزی»، «فقط خدای می تواند ما را نجات دهد/ جان مک کواری، ترجمه محمدرضا جوزی»، «تمهیدی بر تفکر پس فردا/ گلن گری، ترجمه محمدرضا جوزی»، «گناه تکنولوژی مدیریت :دعوت هیدگر به تفکر/ لدل مک ورتر، ترجمه محمدرضا جوزی»، «ملاقات هایی با هیدگر/ جاروالعل مهتا، چونگ یوآن چانگ، ترجمه محمدرضا جوزی»، «کی یرکگارد کیست؟/ کارل یاسپرس، ترجمه محمدرضا جوزی»، «مابعدالطبیعه و تاریخ در تفکر مارتین هیدگر/ ماکس مولر، پرویز ضیاء شهابی». در مقاله «فلسفه و بحران غرب» نویسنده به منظور روشن ساختن مقوله بحران غرب، بحث خود را از فلسفه تاریخ یا غایت شناسی (Teleology) انسان اروپایی آغاز می کند و بدین ترتیب، نقش اساسی فلسفه و شعب آن را در تحول علوم بازگو می کند .نویسنده در بخشی از مباحث خود خاطر نشان می کند: «شکی ندارم که علت بحران اروپا، در نوعی مذهب اصالت عقل غلط نهفته است .اما نباید این طور تصور کرد که قوه عقلانی، فی نفسه شر و پلید است و یا این که از حیث وحدت کلی زندگی انسان حایز اهمیت نیست. عقلی که از آن سخن می گویم، عقل به معنی شریف لفظ و به معنی یونانی آن است که در دوره قدیم فلسفه یونان، ایده آل همه بوده است.

  ۳۵,۰۰۰ ريال
 • فلسفه معاصر ایران
  ۲۸,۰۰۰ ريال
 • فلسفه دین
  ۵۵,۰۰۰ ريال
 • فلسفه تطبیقی

  فلسفه تطبیقی

  وقتی با این پرسش مواجه می شویم که فلسفه چگونه آغاز شذه است و بشر با فلسفه چه نسبتی دارد و عهد فلسفه چه عهدی است، ناگزیر به فلسفه تطبیقی می پردازیم. تطبیق فلسفه انتخاب بعضی مسائل و مباحث مشترک میان فلاسفه و در فلسفه ها نیست، بلکه تطبیق یک فلسفه در تمامیت آن بر یک فلسفه دیگر و حتی بر تاریخ فلسفه است. فلسفه تطبیقی تاریخ فلسفه هم نیست ولی با آن نسبت دارد و شاید بدون آن به وجود نمی آید. فلسفه تطبیقی با طرح امکان همزبانی متفکران عهدها و تاریخ های مختلف و تامل در آن پدید می آید و ایت تطبیق معمولا میان دو فلسفه ها و درک آن باید زبان همزبانی میان آنها را یافت و پس از فهم مبانی و مبادی آنها مقصدشان را دریافت. با پیش آمدن حادثه غرب و تاریخ غربی نوعی نگاه به موجودات و به آدمیان و به زبان و تاریخ پدید آمده است و با استقرار عالم غربی درک مبادی آرا و غایت نظر متفکران گذشته دشوار شده است. به این جهت باید آن حادثه را باز شناخت. فلسفه تطبیقی هم با این بازشناسی حاصل می شود و در حقیقت چیزی جز این بازشناسی نیست. نویسنده در کتاب حاضر با تحلیل مفهوم رایج و متداول فلسفه تطبیقی راهی به وصف و بیان تاریخی آن گشوده است. در واقع فلسفه تطبیقی به تحقیق درباره اختلاف و اتفاق نظر میان فیلسوفان می پردازد. نویسنده در این مسیر برخی از آرای مشابه «اسپینوزا» و «اشاعره» را ارائه کرده و فارابی و ابن سینا را با ارسطو، و ملاصدرا را با «لایب نیتس» و «هوسرل» قیاس نموده است. در این بخش سیر فلسفه در عالم اسلامی و به صورت ویژه در کشور ایران مطالعه و رابطه آن (فلسفه اسلامی) با «فئومنولوژی» تبیین گردیده است. همچنین مسئله تبادل فرهنگی که برای نخستین بار در اندیشه فارابی ظاهر شده، بررسی و فلسفه «ابن رشد» به عنوان زمینه ساز رنسانس و معلم مدرنیزاسیون مغرب اسلامی تحلیل گردیده است. در پایان نیز به منظور آشنایی ایرانیان با فلسفه جدید به معرفی کتاب «فلسفه اولی» یا «ما بعدالطبیعه» نوشته «ابوالحسن شعرانی تهرانی» پرداخته شده است.

  ۱۵۰,۰۰۰ ريال
 • فلسفه، تکثیر، جنسیت
  ۶۰,۰۰۰ ريال
 • نقدی بر فلسفه دین، خدا در فلسفه، هرمنوتیک
  ۶۰,۰۰۰ ريال