دسته بندی

سبد خرید  

هیچ محصولی ثبت نشده

هزینه پستی 0ريال
مجموع 0ريال

اتمام خرید

نماد اعتماد اینترنتی نماد ساماندهی

امام خمینی(ره)    (۱۹۴ کالا موجود است.)

 • سیره سیاسی امام خمینی(ره) : اصل توجه به دشمن اصلی (جلد ۱۴)

  سیره سیاسی امام خمینی(ره) : اصل توجه به دشمن اصلی (جلد ۱۴)

  "شبکه باور" کتابی است که برای تحقیق درباره استدلال و به کارگیری این فن، پایه ای فلسفی فراهم می آورد و در آن نویسندگان، با تاکید بر نقش و اهمیت زبان در فهم و بیان اندیشه ها، پرسش هایی چون؛ چه معیاری در اختیار ماست تا بگوییم فردی صدق یک جمله را باور دارد؟ مطابق باور ما چه تصوراتی صادق اند و چرا؟ و غیره، را پاسخ می گویند. کتاب حاضر مشتمل بر نه فصل: باور و تغییر باور، مشاهده، بداهت، شهادت زبانی، فرضیه، استقرا تمثیل و شهود، تایید و ابطال، تبیین، اقناع و ارزیابی تدوین شده است که هر فصل، موضوع جداگانه ای را مورد بررسی قرار می دهد. در پایان هر فصل با بهره جویی از موضوعاتی که در ارتباطات روزمره ما با یکدیگر مطرح اند، تمرین هایی برای دانشجویان فراهم آمده و در آنها راجع به شکل گیری استدلال های ما و دیگران و آزمون آنها پرسش هایی طرح می شود. توانایی نویسندگان این کتاب به ویژه کواین بر خوانندگان پوشیده نیست. این نویسنده توانا کتاب های بسیاری را به یادگار گذاشته که از آن میان می توانیم به " کلمه و شیء" و " نظریه مجموعه ها و منطق آن" اشاره کنیم. کتاب حاضر نیز هرچند با همکاری نویسنده ای دیگر فراهم آمده است، با آرا و سبک نگارش وی مطابقت تام دارد. مترجم این کتاب نیز پس از برگزیدن اثر با وسواس و دقت بسیار آن را به زبان فارسی برگرداند و پس از اتمام کار، استاد مصطفی ملکیان سراسر متن ترجمه را با متن اصلی مطابقت داده است.

  ۴۲,۰۰۰ ريال
 • سیره سیاسی امام خمینی(ره) : اصل دفاع از حزب الله (جلد ۱۳)
  ۳۴,۰۰۰ ريال
 • سیره سیاسی امام خمینی(ره) : اصل صدور انقلاب (جلد ۱۲)
  ۴۰,۰۰۰ ريال
 • سیره سیاسی امام خمینی(ره) : اصل احتراز از ایجاد یاس و ناامیدی (جلد ۱۱)

  سیره سیاسی امام خمینی(ره) : اصل احتراز از ایجاد یاس و ناامیدی (جلد ۱۱)

  نویسنده، کتاب «شباویز» را در ادامه رمان «شب و قلندر» نوشته است و تم غالب در این دو کتاب، گستره زمانی استقرار قاجار تا مشروطه را در بر می گیرد، سیر وقایع در این رمان حول و حوش زندگی «شیرین نگار» و «افراسیاب» و پنج فرزند آن هاست و از روز عروسی «نرگس خاتون» آغاز می شود. این عروسی بیش تر از آن که بزم عروسی باشد صحنه کشمکش چند گروه سیاسی و مخالف است. «ظل السلطان» پسر شاه قاجار که به واسطه صمصام خان به این عروسی دعوت شده می خواهد تا از این فرصت استفاده کرده طرفدارانی را از این جمع برای خود دست و پا کند. از آن طرف شیرین نگار مادر عروس از پسر هایش شیرمحمد، شمس الدین و رضاداد می خواهد که در برگزاری هر چه آبرومندانه تر این عروسی تلاش کنند اما رضاداد اجرای نمایشی مبتنی بر متن میرزاده عشقی را به وسیله جمعی از هنرمندان ترتیب می دهد که منظور از آن بازتاب اعمال ناعادلانه رژیم وقت است و از همین جا است که کشمکش اصلی داستان شکل می گیرد. ویژگی چشمگیر این کتاب آن است که نویسنده به طور مستقیم به وقایع و اوضاع نابسامان اواخر زمان قاجار نمی پردازد، بلکه با بهره گیری از بیان خاطرات یک خانواده مومن و مخالف به این برهه تاریخی می نگرد که این تمهید جذابیت اثر را برای مخاطبان دوچندان می کند.

  ۲۲,۰۰۰ ريال
 • سیره سیاسی امام خمینی(ره) : اصل وحدت کلمه و احتراز از تفرقه و تشتت (جلد ۱۰)
  ۲۲,۰۰۰ ريال
 • سیره سیاسی امام خمینی(ره) : اصل کشف توطئه از گفتار و کردار دشمنان (جلد ۹)
  ۴۰,۰۰۰ ريال
 • سیره سیاسی امام خمینی(ره) : اصل شناخت دشمنان و مرزبندی شفاف با آنان (جلد ۸)
  ۳۰,۰۰۰ ريال
 • سیره سیاسی امام خمینی(ره) : اصل اصلی و فرعی کردن مسائل (جلد ۷)
  ۱۵,۰۰۰ ريال
 • سیره سیاسی امام خمینی(ره) :اصل توجه به عملکردها نه شعارها (جلد ۶)
  ۳۷,۰۰۰ ريال