دسته بندی

سبد خرید  

هیچ محصولی ثبت نشده

هزینه پستی 0ريال
مجموع 0ريال

اتمام خرید

نماد اعتماد اینترنتی نماد ساماندهی

نهضت تولید علم    (۵۰ کالا موجود است.)

 • شرح رساله رابطه علم و دین
  ۵۲,۰۰۰ ريال
 • علم دینی دیدگاه ها و ملاحظات
  ۹۵,۰۰۰ ريال
 • نهضت تولید علم

  نهضت تولید علم

  در این کتاب با نگاهی به دیدگاه فرهنگستان علوم اسلامی، نهضت تولید علم، جنبش نرم افزاری و تحول در علوم انسانی مورد بررسی قرار گرفته شده است. در مجموعه حاضر سعی شده است ابعاد مختلف این حرکت مورد بررسی قرار گیرد.نوشتار حاضر شامل مجموعه مقالاتی است که صاحب قلم آن ها را در نشریات عمومی و تخصصی و محافل علمی ارائه داده است.در هر یک از این مقالات که بیشتر به منظور فرهنگ سازی و ترویج عمومی نهضت نوشته شده است، جنبه ای از ابعاد جنبش نرم افزاری و موضوعات مرتبط با آن بررسی می شود. آنچه در مجموع از جنبه های مورد بررسی مقالات حاضر به دست می آید مواردی از قبیل: جایگاه، ضرورت، اهداف، مفهوم، گستره، مبانی، اصول و راهکارهای مطرح در جنبش نرم افزاری است. ساختار کتاب به شکلی است که مقالات در دو بخش مجزا دسته بندی شده اند.در قسمت اول دیدگاه شخصی نویسنده در باب موضوع ارائه می شود که حاصل تحقیقات و تآملات چندین ساله می باشد.بخش دوم که در قالب بررسی یک پروژه فکری عرضه می شود، شامل مجموعه مقالاتی است که به تبیین و تشریح دیدگاه دفتر فرهنگستان علوم اسلامی در باب نهضت نرم افزاری می پردازد.نویسنده معتقد است یکی از اصلی ترین تفکرات مطرح در تولید علم دینی، نظام فکری ارائه شده از سوی این موسسه می باشد، نهادی که از سال های اولیه پیروزی انقلاب به دنبال تحقق انقلاب فرهنگی بوده و در این راستا تولیدات بنیادی و آکادمیک قابل توجهی ارائه نموده است.

  ۳۵,۰۰۰ ريال
 • محتوا گرایی و تولید علم

  محتوا گرایی و تولید علم

  مفهوم علم و مبانی نرم افزاری آن در قالب فلسفه علم، جامعه شناسی علم، مبانی متافیزیکی و نسبت آن با فرهنگ و جامعه و سوال هایی مربوط به دانشگاه اسلامی و جامعه شناسی دینی و چالش های مربوط به وحدت حوزه و دانشگاه و آسیب شناسی دانشگاه از جمله مباحث مهمی است که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. ما قابلیت های نظری و مفهومی خود را به رخ غرب می کشیم اما غرب را مرجع داوری تلاش های خود قرار می دهیم. ناموزونی و گسست در عناصر نظام اجتماعی، اهداف و وسایل بود و نبود و مبنا و نما کاملا مشهود است. در سطح هستی شناسی مباحثی مطرح می کنیم و از حکمت متعالیه و انقلاب صدرایی و جامعه ای با فرهنگ و نیازهای خاص سخن می گوییم؛ اما در فعالیت های علمی و تجربی خود از امثال «بیکن»، «حلقه وین» و در بهترین حالت از «پوپر» تبعیت می کنیم. از مقابله و مصاف نرم افزاری با غرب سخن می گوییم و قابلیت های نظری و مفهومی و معنوی و تاریخی و دینی خود را به رخ می کشیم؛ اما غرب را مرجع داوری تلاش های علمی خود قرار می دهیم. این مصیبتی است که امروزه به جان ما افتاده است. این کتاب در نه بخش به موضوعاتی مانند: وجوه نرم افزاری علم، جایگاه مطلوب دانش و آسیب های آن، دانشگاه و تحول فرهنگی، رئالیسم علمی، امکان جامعه شناسی دینی، سوال ها و چالش های اساسی وحدت حوزه و دانشگاه، امکان دانشگاه اسلامی، وضعیت نظریه پردازی در کشور و جایگاه و فلسفه ی وجودی شورای عالی انقلاب فرهنگی می پردازد.

  ۲۰,۰۰۰ ريال
 • رساله ای در علم
  ۶۰,۰۰۰ ريال
 • راهبردهای اساسی تحول علمی
  ۵,۵۰۰ ريال
 • مجله ویژه نامه کرسی های آزاد اندیشی
  ۲۳,۱۰۴ ريال
 • رابطه منطقی دین و علوم کاربردی

  رابطه منطقی دین و علوم کاربردی

  متن حاضر شامل سه رساله پیرامون سه موضوع به ظاهر مجزاست که «ضرورت حاکمیت معرفت دینی بر علوم کاربردی» را دنبال می کند و اثبات می نماید که «باید تمدنی بر مبنای ایمان به خدای متعال و محقق نمودن دستورات او بنا نهاد و مجموعه علوم کاربردی در ساختن چنین بنایی نقش ممتازی دارند.» رساله اول تحت عنوان «بررسی نظریاتی پیرامون راهبرد توسعه»، پس از تعیین ابعاد توسعه اجتماعی، چهار احتمال را در این باره مطرح می کند و با ارزیابی این احتمالات، بر احتمال جهارم تاکید می نماید. رساله دوم تحت عنوان «بررسی نظریاتی پیرامون رابطه علم و دین» به سه بخش تقسیم می گردد: ۱/ بررسی پنج نظریه درباره «کارآمدی دین» و اثبات احتمال پنجم همراه با نقد احتمالات دیگر؛ ۲/ بررسی چهار نظریه درباره «کارآمدی علم» و اثبات احتمال چهارم همراه با نقد احتمالات دیگر؛ ۳/ بررسی هفت احتمال اصلی و اثبات احتمال هفتم همراه با نقد احتمالات دیگر. رساله سوم تحت عنوان «بررسی نظریاتی پیرامون روش تولید علوم کاربردی»، به طرح سه روش و اثبات روش سوم همراه با نقد دو روش دیگر می پردازد و در عین حال خصوصیات مورد نظر خود را در روش سوم بیان می نماید.

  ۶,۵۰۰ ريال
 • دولت اسلامی و نهضت نرم افزاری
  ۹,۰۰۰ ريال