دسته بندی

سبد خرید  

هیچ محصولی ثبت نشده

هزینه پستی 0ريال
مجموع 0ريال

اتمام خرید

نماد اعتماد اینترنتی نماد ساماندهی

فلسفه    (۲۳۲ کالا موجود است.)

 • چنین گفت نیچه: معرفی و نقد فیلسوفان مغرب زمین
  ۲۰,۰۰۰ ريال
 • نقد غزالی (تحلیلی از خردورزی و دینداری امام محمد غزالی)
  ۱۹,۰۰۰ ريال
 • دکارت و فلسفه او
  ۹۵,۰۰۰ ريال
 • الالفاظ المستعمله فی المنطق
  ۳۵,۰۰۰ ريال
 • فصول منتزعه

  فصول منتزعه

  "فصول منتزعه" اثر "ابونصر فارابی" متنی است مشتمل بر یکصد فصل درباره ی بخش های حکمت عملی، سیاست مدرن، دانش اخلاق، و تدبیر منزل که افزون بر آن، برخی از فصل های به حکمت نظری همچون شناخت مبدا و ویژگی های آن اختصاص یافته است. "روش تحقیق نگارنده در برگزیدن عبارت متن کتاب فصول منتزعه، چنین بود که با کند و کاو در نسخه چاپ بیروت به اهتمام دکتر فوزی متری بخار سال ۱۹۷۱ م، و مقایسه آن با دو نسخه خطی، یکی نسخه اهدایی سید محمد مشکوه به دانشگاه تهران به شماره "تهران ۲۵۰ مشکوه" به خط عثمان بن محمد بن عقمان شهرآبادی، و دیگر، نسخه خطی دانشکده می آمد، در متن آورده شده، و در برگردان آن به زبان فارسی با توجه به مطالب هر فصل، عنوان ویژه ای که نمایانگر فشرده معنایی همان فصل است برای سهولت دسترسی خوانندگان به مضامین آن برگزیده شد، در تفسیر اصطلاحات و برگردان آن تلاش شد تا به عبارت متن پایبند باشد.... در ضمن، فهرست مطالب و فهرست اصطلاحات و فهرست منابع مورد استناد فراهم آمد، و در ذکر مآخذ و مستندات نیز شیوه های کنونی تحقیق به کار بسته شد".

  ۳۵,۰۰۰ ريال
 • راهنمای سیر مطالعاتی آثار آیت الله مصباح
  ۲۲,۰۰۰ ريال
 • فلسفه صدرا (جلد ۱)
  ۵۷,۵۰۰ ريال
 • فلسفه صدرا (جلد ۲)
  ۵۲,۰۰۰ ريال
 • نقدی بر مارکسیسم

  نقدی بر مارکسیسم

  از ویژگی های استاد شهید، آیه الله مطهری، تسلط به مبانی فکری فلسفه های غربی و اندیشه های مکاتب دیگر بود که با ژرف نگری در متون اصلی غربی ها و نقادی فرآورده های فکری دگراندیشان، به عرضۀ چهرۀ روشن اسلام و برتری تفکر اسلامی بر فلسفه های شرقی و غربی می پرداخت. کتاب «نقدی بر مارکسیسم» حاصل ۴۵ جلسه بحث استاد، دربارۀ فلسفۀ مارکسیسم و نقد آن است. این بحث ها در سال های ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ شمسی در قم و با حضور جمع خاصی از طلاب انجام گرفته است. در ضمن این مباحث، سیری در فلسفۀ مارکسیسم، براساس کتاب «مارکس و مارکسیسم» (نوشتۀ آندره پی یتر، ترجمۀ شجاع الدین ضیائیان، نشر دانشگاه تهران) صورت گرفته که به قصد آشنایی با دیدگاه های این فلسفۀ مادی است. در بخشی از این کتاب، به نقد و بررسی مسائل مختلف مارکسیسم و بیان اختلاف آن ها با دیدگاه های اسلام پرداخته است که می توان آن را به نوعی«فلسفۀ تطبیقی» شمرد. از جمله مباحث کتاب می توان به: علل گرایش به مارکسیسم، علل پیدایش مارکسیسم، فلسفۀ مارکسی، مسئلۀ شرور، مارکس و فلسفۀ هگل، فلسفۀ مارکس،فلسفۀ مادی گرا، فلسفۀ مارکس، فلسفۀ پراکسیس، فلسفۀ مادی گرایی تاریخی، جاودانگی اصول اخلاقی، بایدهای ثابت و بایدهای متغیر، فلسفۀ بودن و فلسفۀ شدن، اصول چهارگانۀ دیالکتیک، نقد اصل تضاد، حرکت، تز و آنتی تز این اثر، برای نخستین بار در سال ۱۳۶۳ شمسی، از سوی انتشارات صدرا در ۳۵۰ صفحه منتشر شد و در سال های بعد تجدید چاپ گردید. کتاب نکات فراوان و بدیع دارد و درخور تامل صاحبان اندیشه و اهل مطالعه در مسائل فلسفی است.

  ۱۵۰,۰۰۰ ريال