دسته بندی

سبد خرید  

هیچ محصولی ثبت نشده

هزینه پستی 0ريال
مجموع 0ريال

اتمام خرید

نماد اعتماد اینترنتی نماد ساماندهی

تاریخ ایران( اشخاص و گروه ها)    (۱۳۶ کالا موجود است.)

 • پانصد و پنجاه و پنج
  ۲۹,۰۰۰ ريال
 • چهارده قرن تلاش شیعه برای ماندن و توسعه
  ۱۶۸,۰۰۰ ريال
 • فساد در رژیم پهلوی دوم

  فساد در رژیم پهلوی دوم

  حکومت پهلوی یکی از کم دوام ترین سلسله های تاریخ ایران است. این پادشاهی که به وسیله ی رضاخان میرپنج و بنا به صلاحدید استعمار پیر در ایران شکل گرفت، از نظر مفاسدی که حاکمانش به آن مبتلا بودند، همچون مدت بقایش، در بین حکومت های ایرانی بی مانند بود. هر دو پادشاه سلسله ی پهلوی به هیچ از اصول و ارزش های انسانی و اخلاقی پایبندی نداشتند. گرایش به مفاسد گوناگون که از زمان پادشاهی پهلوی اول آغاز شد، پس از استحکام پایه های قدرت پهلوی دوم، با کمک بیگانگان و نیز گسترش دیکتاتوری داخلی به اوج خود رسید. خانواده ی سلطنتی و دربار، مبدع و مروج انواع و اقسام مفاسد در حوزه های گوناگون بودند. فساد رایج در دربار به مررو به سایر ارکان حکومت سرایت کرد، کم کم در انظار نمایان شد و مردم ایران را با چهره ی واقعی و نیز اعمال شیطانی حاکمان خود آشنا ساخت. در این نوشتار تلاش شده است با بهره گیری از کتاب های خاطرات درباریان و اسناد و مدارک به دست آمده از دوران حکومت پهلوی دوم، مفاسد این دوره بررسی شود. گوشه هایی از مصادیق فساد اعضای خانواده ی سلطنتی و نزدیکانشان، موضوع برریس این کتاب است که در سه بخش مفاسد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، به اضافه ی یک بخش مقدماتی سازماندهی شده است. بخش فساد سیاسی به دو فصل استبداد داخلی و وابستگی خارجی تقسیم شده است. در فصل اول، سوءاستفاده ی شاه و درباریانش از موقعیت و مقام خود به عنوان حاکمان کشور و نیز سانسور افکار سیاسی ، مباشرپروری و انتخابات فرمایشی که زا طرف آنان اعمال می شد، بررسی شده است. در فصل دوم این بخش نیز به خدمات شاه و درباریان به نفع قدرت های بیگانه و نفوذ بیگانگان در تمامی ارکان حکومت پهلوی دوم پرداخته شده است. در بخش مفاسد اقتصادی، ضمن بررسی مسائلی چون رشوه خواری ، رانت خواری، اختلاس اموال عمومی و خروج ثروت های ملی که توسط شاه و اطرافیانش انجام می شد، فهرستی از موسسات و مراکز اقتصادی و تجاری که خاندان سلطنت صاحب و یا سهامدار عمده ی آن بودند، ارائه شده است. بخش مفاسد فرهنگی در دوره ی پهلوی دوم، در سه فصل جداگانه به ارائه ی بخشی از مصادق فساد این خاندان در این حوزه ها پرداخته ایم. در فصل اول، به ابتلای اعضای خانواده ی سلطنتی اعم از زن و مرد به امور غیر اخلاقی و مسائل جنسی و نیز ترویج این گونه امور در بین اطرافیان و همچنین برنامه ریزی برای اشاعه ی آن در سطح جامعه پرداخته شده است. در فصل دوم به بخشی از مفاسد رایج در امور هنری کشور در این دوره اشاره شده است؛ علاوه بر آن، برنامه های رژیم برای غلبه ی فرهنگ غیر اخلاقی و بی بندو باری غربی و تمامی بخش های هنری کشور اعم از سینما، تئائر ، تلویزیون و ... بیان شده اند. در فصل سوم از مفاسد فرهنگی، توجه ویژه ی شاه و خانواده اش به مسائلی همچون قمار، شرابخواری ، مواد مخدر و ... و نیز تلاش برای اشاعه و تروج آن در بین سطوح مختلف جامعه مورد بررسی قرار گرفته است. یاد آور می شود در مجموعه ی حاضر، تنها بخشی از مصادیق مفاسد شایع در دوره ی پهلوی دوم با استفاده از خاطرات درباریان شاه و اسنادی که به عنوان گزارش به وسیله ی ساواک تهیه می شده است، بیان شده اند. کتاب های دیگری نیز با این موضوع به وسیله ی افراد و مراکز گوناگون چاپ شده اند که هر یک از آنان گوشه ای از مفاسد رایج در این دوره را روایت کرده اند؛ اما به جرات می توان اذعان کرد که بخش اعظم مفاسد این خاندان در هیچ کتاب و یا سندی به دلایل گوناگون (ترس ، شرم، سانسور ، بی توجهی و ...) مکتوب نشده است و بالطبع از آنان بی اطلاع مانده ایم.

  ۳۴,۰۰۰ ريال
 • خانه زاد شاه، زندگی و فعالیت های امیر اسدالله علم
  ۱۰,۰۰۰ ريال
 • تاریخ نهضت ملی شدن صنعت نفت از نگاهی دیگر
  ۷۳,۰۰۰ ريال
 • پنجاه سال فراز و فرود حزب توده ی ایران
  ۲۹,۰۰۰ ريال
 • آشتی خونین: درباره ی جعفر شریف امامی و دولت آشتی ملی
  ۴۵,۰۰۰ ريال
 • رهبران چکمه پوش:درباره ی ماموریت ژنرال هایزر در آخرین روزهای حکومت پهلوی
  ۴۵,۰۰۰ ريال
 • فصلنامه تخصصی تاریخ معاصر ایران شماره ۴۹
  ۶۰,۰۰۰ ريال