دسته بندی

سبد خرید  

هیچ محصولی ثبت نشده

هزینه پستی 0ريال
مجموع 0ريال

اتمام خرید

نماد اعتماد اینترنتی نماد ساماندهی

تاریخ ایران( اشخاص و گروه ها)    (۱۳۶ کالا موجود است.)

 • مقدمه فکری نهضت مشروطیت

  مقدمه فکری نهضت مشروطیت

  گزیده: از منظر نویسنده, ریشه های اصلی نهضت مشروطیت عبارت اند از: استبداد ستیزی، سلطه بیگانه ستیزی، عدالت خواهی و ترقی خواهی. همین نگرش سبب شده است که نویسنده در فصل اول زمینه های فکری پیش از مشروطیت را بررسی کند .او در این فصل، حکومت صفویان و مسخ فرهنگ پویای تشیع سرخ, نفوذ فراماسونری در دستگاه حکومتی قاجار، تغییر و اصلاح خط, شکست از روسیه و آثار و تبعات این شکست را تحلیل می کند. فصل دوم تبیین مقدمات و زمینه های فکری مشروطیت است. نویسنده می کوشد تا در این فصل ریشه های غرب زدگی پیشتازان روشنفکری را بیابد؛ از این رو به اندیشه های طالب اوف، میرزا ملکم خان، میرزا حسین خان سپهسالار، امین الدوله، میرزا آقا خان کرمانی و شیخ احمد روحی و میرزا علی محمد باب، بیشتر توجه می کند. آخرین مبحث کتاب، "تفاهم انگلیس و روسیه برای روی کار آوردن رضاخان "نام دارد .همه آن مباحث، تمهیدی است تا نویسنده کودتای رضاخانی و عواقب و نتایج آن را بیان کند.

  ۲۸,۰۰۰ ريال
 • روند انفصال بحرین از ایران

  روند انفصال بحرین از ایران

  این اثر پژوهشی با تاکید بر تاریخ سیاسی جزایر سه گانه ایرانی یعنی «ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک» و بحرین در عصر جدید و تاثیر سیاست های استعماری بر جغرافیای سیاسی خلیج فارس به سرنوشت این جزایر پرداخته و در نهایت جداسازی بحرین از ایران در پایان دهه ۴۰ شمسی و حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه را روایت کرده است. همچنان که مولف کتاب نیز در تحقیقات خود بیان کرده است، «در مطالعات تاریخی خلیج فارس همواره باید از استعمارگری و نقش کشورهای استعمارگر یاد کرد. به تعبیری نام خلیج فارس با امپریالیسم قدیم و جدید عجین شده است، اگرچه از این منطقه در طول تاریخ ساکنان بومی آن استفاده کرده اند، اما همواره مشاجرات و کشمکش های فراوانی بر خود دیده اند، از زمانی که مسافرت های اروپایی بیگانگان آغاز شد و در پرتو آرا و نظرات سیاسی و اقتصادی الهام گرفته از اومانیسم غرب، سوداگری و تجارت پیشه انسان غربی شده و از طرفی رشد فزاینده صنعت و فناوری نیاز به مواد خام و ذخایر طبیعی را ایجاد کرد و بر اثر محدود بودن منابع و توزیع ناهمگون در سطح زمین، توجه تمدن غرب برای استفاده بیشتر از آن جلب شد و در پی آن سیمای منطقه تغییر یافت.» مخاطبان با مطالعه این کتاب در می یابند که چگونه اندیشه های اقتصادی، سیاسی، زیست شناسی و... پس از دوره رنسانس تفکر نخبگان سیاسی غرب را تحت تاثیر خود قرار داد و آنان را به سوی کسب منفعت بیشتر و دسترسی به امکانات موجود در سایر نقاط جهان سوق داد و اندیشه های اقتصادی «تامس رابرت مالتوس»، «آدام اسمیت» و «جان مینارد کینز» سوداگری و سرمایه اندوزی را رواج داد. همچنین نشان می دهد که آرای زیست شناختی افرادی چون «چارلز رابت داروین» در عرصه مبارزات سیاسی چه در سطح داخلی و چه در سطح خارجی تاثیر مستقیمی داشت. مولف در پنج فصل با عناوین «آشنایی با خلیج فارس و موقعیت بحرین در طول تاریخ»، «دلایل نفوذ انگلستان در بحرین و روند آن»، «جو بین المللی در زمان استقلال بحرین»، «آشنایی با خلیج فارس و موقعیت بحرین در طول تاریخ»، «حل و فصل مساله جزایر سه گانه ایران» و «مبنای تاسیس فدراسیون متحد عربی» روند تحقیقات خود را پیش برده است. علیرضا ذاکراصفهانی، مولف کتاب از محققان علوم سیاسی و استاندار کنونی اصفهان است.

  ۹۵,۰۰۰ ريال
 • اندیشه تحریم و خود باوری
  ۸۰,۰۰۰ ريال
 • تکاپوهای آرمانگرایانه اسلامی (فداییان اسلام، اززبان محمد مهدی عبد خدایی)
  ۵۵,۰۰۰ ريال
 • سر دار(رقعی)
  ۲۰,۰۰۰ ريال
 • تاریخ سیاسی معاصر ایران
  ۲۸۰,۰۰۰ ريال
 • بازیابی یک واقعه
  ۱۹,۰۰۰ ريال
 • تحلیلی بر مواضع سیاسی علمای شعیه از عدالتخانه تا کودتای رضا خان
  ۸۰,۰۰۰ ريال
 • جنبش های سیاسی معاصر ایران
  ۱۲۰,۰۰۰ ريال