معرفی نویسنده

سید مرتضی آوینی

سید مرتضی آوینی

سید مرتضی آوینی شهریور 1326 در شهر ری متولد شد....

جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان