معرفی نویسنده

اکبر بهداروند

اکبر بهداروند

اکبر بهداروند متولد ۱۳۲۹ بوده و در رشته ادبیات فارسی فارغ التحصیل شده است....

جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان