معرفی نویسنده

احمد عزیزی

احمد عزیزی

احمد عزیزی در سال 1337 در سر پل ذهاب استان کرمانشاه به دنیا آمد وی در کودکی با عشایر سیاه چادرنشین ...

جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان