معرفی نویسنده

امید مهدی نژاد

امید مهدی نژاد

از نویسندگان،طنزپردازان و شاعران معاصر.........

جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان