دسته بندی

سبد خرید  

هیچ محصولی ثبت نشده

هزینه پستی 0ريال
مجموع 0ريال

اتمام خرید

نماد اعتماد اینترنتی نماد ساماندهی

سیاسی، فرهنگ و تمدن    (۵۲ کالا موجود است.)

 • سازمان وکالت امامیه و سازمان دعوت عباسیان(شباهت ها و تفاوت ها)
  ۴۰,۰۰۰ ريال
 • ساختار قدرت سیاسی خلافت عباسیان و تاثیر آن بر تمدن اسلامی

  ساختار قدرت سیاسی خلافت عباسیان و تاثیر آن بر تمدن اسلامی

  کتاب ساختار قدرت سیاسی خلافت عباسیان و تاثیر آن بر تمدن اسلامی از «مقدمه و فصلهای «کلیات و مبانی پژوهش، ساختار قدرت سیاسی در نظام اسلامی تا آغاز عصر عباسیان، واکاوی شبکه ساختار قدرت سیاسی در خلافت عباسی، تاثیر ساختار قدرت خلافت عباسی بر فراز تمدن اسلامی و واکاوی رابطه دگرگونی ساختار قدرت خلافت عباسی با فرود تمدن اسلامی» تشکیل شده است که نویسنده در هر فصل مباحث مربوطه را مورد بررسی قرار داده است. مولف در مقدمه کتاب آورده است: «در پژوهش های جامعه شناختی، همواره جوامع انسانی به دو دسته «متمدن و غیرمتمدن» تقسیم می شوند. مجموعه های انسانی اعم از شهری، روستایی و حتی جمعیت های بدوی، با وجود برخورداری از نظام مندی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خاص، با نمودها و دستاوردهای بسیار متفاوت مادی و معنوی خودنمایی می کنند که این خود، ضرورت بازکاوی ساختارهای نظام های اجتماعی را الزامی می سازد.» نویسنده در این کتاب با بررسی ساختار قدرت سیاسی خلافت عباسیان از آغاز تا پایان قرن چهارم هجری، تاثیر آن را بر تمدن اسلامی بررسی کرده است. در این نوشتار، فرضیه تحقیق آن است که مناسبات ساختار قدرت سیاسی و فرایند فراز و فرود تمدن اسلامی در خلافت عباسی، بر محور انسجام قدرت و عدم انسجام درونی قدرت، رابطه معناداری یافته که در موازنه سه نهاد خلافت، امارت و نظام امیرالامرایی به لحاظ قرارگرفتن هر یک در هسته مرکزی قدرت سیاسی در نوسان است. نگارنده در فصل اول عناوین «تعریف واژگان و مفاهیم پژوهش، ویژگی های تمدن اسلامی» و در فصل دوم موضوعات «پیشینه ساختار قدرت سیاسی در نظام اسلامی تا پایان عصر اموی، مقایسه ساختار قدرت دولت در دوره های گذشته (۱۳۲ ۱۱ ق) با دولت نبوی و ساختار قدرت سیاسی دولت اموی و تاثیر آن بر تمدن اسلامی» مورد واکاوی قرار داده است. نویسنده در این کتاب ویژگی های تمدن اسلامی را این گونه بیان کرده است: «اساسا هر یک از تمدن ها دارای ویژگی های منحصر به فرد خود هستند که از پشتوانه معرفتی آنها سرچشمه می گیرد. ویژگی هایی که جداکننده ماهیت تمدن اسلامی از دیگر تمدن هاست عبارتند از: خدامحوری، دین مداری، عقل گرایی، دانش محوری، عدالت محوری، تساهل محوری، اخلاق گرایی، فقرزدایی، مشارکت جویی، وحدت و همبستگی عمومی و جامع نگری» در فصل سوم کتاب مطالبی در رابطه با موضوعات «نهاد خلافت و شاخصه های آن، عناصر وابسته به نهاد خلافت، تقسیمات وزارت، جایگاه نهاد وزارت، آداب وزارت، نهاد دیوان، ساختار نظام دیوان سالاری در عصر عباسیان و انواع دیوان های دولتی» و در فصل چهارم نکاتی راجع به «نقش ساختار قدرت در پیشرفت تمدن، عوامل فراز تمدن اسلامی، واکاوی عوامل درونی و عوامل بیرونی» به نگارش درآمده است. مولف در بخش نقش ساختار قدرت در پیشرفت تمدن نگاشته است: «تمدن، میراثی بشری است که با عوامل و عناصر گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیوستگی دارد. تمدن به عنوان پدیده ای اجتماعی، از متن جامعه معین و ساختارهای آن حکایت می کند. به باور جامعه شناسان، هر نظام سیاسی اجتماعی بر دو بعد سامان می یابد: یکی بعد مادی شامل حکومت، تشکیلات، نهادها و سازمان های گوناگون و دیگری بعد معنوی که دین، مذهب، عقیده، اندیشه و هویت فرهنگی را در برمی گیرد. به مجموعه این دو بعد، تمدن گفته می شود.» گفتارهای «تاثیر ضعف قدرت سیاسی خلافت عباسی بر رکود تمدن اسلام، عوامل موثر بر ضعف ساختار قدرت سیاسی عباسیان، تحولات نهاد قضا و تاثیر آن بر رکود تمدن اسلامی و دگرگونی های درون ساختاری قدرت نظامی» در فصل پنجم مورد بررسی قرار گرفته است.

  ۱۵۰,۰۰۰ ريال
 • روشن ولی خاموش
  ۴۰,۰۰۰ ريال
 • روایت تفکر فرهنگ و تمدن از آغاز تاکنون - (آسمان به زمین الصاق شد) (جلد ۱)

  روایت تفکر فرهنگ و تمدن از آغاز تاکنون - (آسمان به زمین الصاق شد) (جلد ۱)

  این کتاب که نخستین جلد از این مجموعه می باشد، با هدف تبیین صحیحی از تاریخ تمدن بشری و برای استفاده اقشار گوناگون اجتماع به ویژه مسوولان، صاحب نظران، پژوهشگران و کارشناسان فعال در حوزه جوانان، تهیه و تدوین شده است. تمدن های مهم مشرق زمین، ویژگی های مشترک تمدن های مشرق زمین، فلسفه، جنگ با ایران، میلاد مسیح، اپیکوری ها، راه و راه سازی، آغاز انحطاط، جمهوری رومی، از مسیحیت تا تمدن مسیحی، دین و کلیسا، جنگ های صلیبی، معماری و موسیقی از موضوعات این کتاب به شمار می رود.

  ۳۰,۰۰۰ ريال
 • روایت تفکر فرهنگ و تمدن از آغاز تاکنون - (دوباره به آسمان نگاه کن) (جلد ۲)

  روایت تفکر فرهنگ و تمدن از آغاز تاکنون - (دوباره به آسمان نگاه کن) (جلد ۲)

  این اثر که جلد دوم این مجموعه می باشد، روایتی است از فرهنگ و تمدن اسلامی که با استناد به منابع معتبر دینی و تاریخی به تبیین روند شکل گیری و توسعه تمدن اسلامی از زمان بعثت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله تاکنون پرداخته است. این اثر در پنج بخش حاوی مباحثی نظیر پیدایش جامعه اسلامی، خلافت امویان، خاندان های ایرانی، سلسله های ترک، جریان های فکری جهان اسلام، دانش و نظام علمی در تمدن اسلامی، ملوک الطوایفی تیموریان، زوال تمدن اسلامی، هنر و ادبیات اسلامی، ظهور دوباره تمدن اسلامی و فرهنگ و تمدن دوره صفوی است.

  ۴۲,۰۰۰ ريال
 • روایت تفکر فرهنگ و تمدن از آغاز تاکنون - من به قدرت رسید) (جلد ۳)

  روایت تفکر فرهنگ و تمدن از آغاز تاکنون - من به قدرت رسید) (جلد ۳)

  این کتاب که سومین مجلد از مجموعه پنج جلدی «روایت تفکر، فرهنگ و تمدن از آغاز تاکنون» می باشد، با تشریح آغاز رنسانس، به تبیین چگونگی فاصله گرفتن دنیای غرب از فضای دین و کلیسا می پردازد و نشان می دهد چگونه کلیسا قدرت خود را از دست می دهد و با جدایی از ایمان و اندیشه های خدا محوری، منیت های انسانی غلبه می یابد تا زمانی که عصر انقلاب ها فرا می رسد. اقتصاد رنسانسی و کشف آمریکا، دین و کلیسا، هنر و ادبیات، هنر و فرهنگ، اقتصاد و صنعت، آغاز دوران جدید، نقاشی و نگارگری، اندیشه های ماکیاولی، سیاست در رنسانس، فرهنگ و اندیشه، از موضوعات و عنوان های فرعی این نوشتار به شمار می روند.

  ۲۸,۰۰۰ ريال
 • روایت تفکر فرهنگ و تمدن از آغاز تاکنون - (در جهت عکس حرکت کن) (جلد ۵)

  روایت تفکر فرهنگ و تمدن از آغاز تاکنون - (در جهت عکس حرکت کن) (جلد ۵)

  این کتاب با تبیین جریان‌های مهم سیاسی و تقسیم جهان به دست دو ابرقدرت بزرگ دنیا، نشان می‌دهد راه پیروزی، حرکت در مسیر قدرت‌های بزرگ جهانی نیست و چگونه کشوری می‌تواند با «نه گفتن» به این قدرت‌ها، استقلال و سیادت خود را بازیابد.نوشتار حاضر با تبیین جریانات پیروزی مشروطه با شهادت شیخ فضل الله نوری و ترور بسیاری از هواداران مذهبی ایشان، آغاز می‌شود و با پیروزی انقلاب اسلامی و جاری شدن احکام شیعی اسلام در این سرزمین پایان می‌یابد.

  ۵۵,۰۰۰ ريال
 • روایت تفکر فرهنگ و تمدن از آغاز تاکنون - (این عصر قرمز است) (جلد ۴)

  روایت تفکر فرهنگ و تمدن از آغاز تاکنون - (این عصر قرمز است) (جلد ۴)

  این کتاب با بررسی وقایع جنگ جهانی دوم، به تشریح وضعیت داخلی ایران و روابط آن با دیگر کشورهای دنیا پرداخته و رخدادهای جهان در فاصله دو جنگ جهانی قرن نوزدهم را تبیین کرده است. بر اساس مطالب این کتاب، صد و پنجاه سال انقلاب، استعمار، بحران، جنگ و تجزیه امپراطوری‌ها در جهان، چیزی نبود که مردم اوایل قرن نوزدهم انتظارش را داشتند، مردمی که تازه خود را از کلیسا رها شده می‌دیدند و برای یک زندگی آرام و در آسایش و رفاه آماده می‌شدند.

  ۴۲,۰۰۰ ريال
 • حقوق دانشجویی
  ۸۰,۰۰۰ ريال