دسته بندی

سبد خرید  

هیچ محصولی ثبت نشده

هزینه پستی 0ريال
مجموع 0ريال

اتمام خرید

نماد اعتماد اینترنتی نماد ساماندهی

فرهنگ، مطالعات فرهنگی و تمدن    (۳۰ کالا موجود است.)

 • فرهنگ مهم تر از سیاست

  فرهنگ مهم تر از سیاست

  عنوان کتاب برگرفته از یکی از صحبت های حضرت امام خامنه ای است، که فرموده بودند : «بیش از کار سیاسی باید برای شما کار فرهنگی اهمیت داشته باشد». کتاب، دربردارنده برش هایی از صحبت های رهبر عزیز انقلاب، حضرت امام خامنه ای، پیرامون مسئله فرهنگ است، که می بایست به عنوان نقشه راه فعالان و دغدغه مندان این عرصه خطیر مورد استفاده قرار بگیرد.

  ۵۵,۰۰۰ ريال
 • علل انحطاط مسلمین:بررسی، مقایسه و نقد آرای استاد شهیدمطهری و دکترشریعتی درباره علل انحطاط مسلمین

  علل انحطاط مسلمین:بررسی، مقایسه و نقد آرای استاد شهیدمطهری و دکترشریعتی درباره علل انحطاط مسلمین

  گزیده: یکی از موضوعات مهم در عرصه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، تعالی و انحطاط تمدن هاست که اندیشمندان قرن ها در این باره پژوهش کرده اند و دیدگاه های گوناگونی درباره آن اراده داده اند.وقتی سخن از فرهنگ و تمدن اسلامی و تعالی و افول آن به میان می آید تحلیل علل و عوامل آن اهمیت دوچندانی می یابد. کتاب حاضر پژوهشی در ارائه دو دیدگاه در این باره است.این کتاب از پنج فصل و یک جمع بندی تشکیل شده است.

  ۷۸,۰۰۰ ريال
 • غفلت تئوریک خطرناک

  غفلت تئوریک خطرناک

  بعد از انقلاب فرهنگی ، مساله مهم بازنگری در منابع کتب درسی علوم انسانی دانشگاه ها مطرح گردید و به منظور پیشبرد این امر "سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها" (سمت) تاسیس شد. در واقع سازمان سمت به دنبال آن است که کتب و منابع درسی دانشگاهی در رشته های علوم انسانی را بازنگری و بازنویسی نماید تا این منابع در عین "علمی و معتبر و مستند" بودن، مبتنی بر درنظر گرفتن دیدگاه اسلامی در مبانی و مسایل این علوم باشند. محصولات تولیدی سمت باید فارغ و رها از آلودگی به پیرایه ها و مضامین سکولاریستی، مدرنیستی-روشنفکرانه و فارغ از هر نوع تبلیغ ایدئولوژی ها و مضامین اومانیستی باشند. مکتوبات و آثار انتشار شده سمت عناوین متعددی را در بر می گیرد ، البته عناوینی که کم و بیش می توان مضامین آن را مورد نقد قرار داد نیز چندان کم شمار نیست، ما در بررسی خود صرفا به آن دسته از کتاب های مربوط به زبان و ادبیات فارسی سمت پرداخته ایم.

  ۲۵,۰۰۰ ريال
 • سیری انتقادی در آراء داریوش شایگان
  ۲۰,۰۰۰ ريال
 • سازمان وکالت امامیه و سازمان دعوت عباسیان(شباهت ها و تفاوت ها)
  ۴۰,۰۰۰ ريال
 • ساختار قدرت سیاسی خلافت عباسیان و تاثیر آن بر تمدن اسلامی

  ساختار قدرت سیاسی خلافت عباسیان و تاثیر آن بر تمدن اسلامی

  کتاب ساختار قدرت سیاسی خلافت عباسیان و تاثیر آن بر تمدن اسلامی از «مقدمه و فصلهای «کلیات و مبانی پژوهش، ساختار قدرت سیاسی در نظام اسلامی تا آغاز عصر عباسیان، واکاوی شبکه ساختار قدرت سیاسی در خلافت عباسی، تاثیر ساختار قدرت خلافت عباسی بر فراز تمدن اسلامی و واکاوی رابطه دگرگونی ساختار قدرت خلافت عباسی با فرود تمدن اسلامی» تشکیل شده است که نویسنده در هر فصل مباحث مربوطه را مورد بررسی قرار داده است. مولف در مقدمه کتاب آورده است: «در پژوهش های جامعه شناختی، همواره جوامع انسانی به دو دسته «متمدن و غیرمتمدن» تقسیم می شوند. مجموعه های انسانی اعم از شهری، روستایی و حتی جمعیت های بدوی، با وجود برخورداری از نظام مندی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خاص، با نمودها و دستاوردهای بسیار متفاوت مادی و معنوی خودنمایی می کنند که این خود، ضرورت بازکاوی ساختارهای نظام های اجتماعی را الزامی می سازد.» نویسنده در این کتاب با بررسی ساختار قدرت سیاسی خلافت عباسیان از آغاز تا پایان قرن چهارم هجری، تاثیر آن را بر تمدن اسلامی بررسی کرده است. در این نوشتار، فرضیه تحقیق آن است که مناسبات ساختار قدرت سیاسی و فرایند فراز و فرود تمدن اسلامی در خلافت عباسی، بر محور انسجام قدرت و عدم انسجام درونی قدرت، رابطه معناداری یافته که در موازنه سه نهاد خلافت، امارت و نظام امیرالامرایی به لحاظ قرارگرفتن هر یک در هسته مرکزی قدرت سیاسی در نوسان است. نگارنده در فصل اول عناوین «تعریف واژگان و مفاهیم پژوهش، ویژگی های تمدن اسلامی» و در فصل دوم موضوعات «پیشینه ساختار قدرت سیاسی در نظام اسلامی تا پایان عصر اموی، مقایسه ساختار قدرت دولت در دوره های گذشته (۱۳۲ ۱۱ ق) با دولت نبوی و ساختار قدرت سیاسی دولت اموی و تاثیر آن بر تمدن اسلامی» مورد واکاوی قرار داده است. نویسنده در این کتاب ویژگی های تمدن اسلامی را این گونه بیان کرده است: «اساسا هر یک از تمدن ها دارای ویژگی های منحصر به فرد خود هستند که از پشتوانه معرفتی آنها سرچشمه می گیرد. ویژگی هایی که جداکننده ماهیت تمدن اسلامی از دیگر تمدن هاست عبارتند از: خدامحوری، دین مداری، عقل گرایی، دانش محوری، عدالت محوری، تساهل محوری، اخلاق گرایی، فقرزدایی، مشارکت جویی، وحدت و همبستگی عمومی و جامع نگری» در فصل سوم کتاب مطالبی در رابطه با موضوعات «نهاد خلافت و شاخصه های آن، عناصر وابسته به نهاد خلافت، تقسیمات وزارت، جایگاه نهاد وزارت، آداب وزارت، نهاد دیوان، ساختار نظام دیوان سالاری در عصر عباسیان و انواع دیوان های دولتی» و در فصل چهارم نکاتی راجع به «نقش ساختار قدرت در پیشرفت تمدن، عوامل فراز تمدن اسلامی، واکاوی عوامل درونی و عوامل بیرونی» به نگارش درآمده است. مولف در بخش نقش ساختار قدرت در پیشرفت تمدن نگاشته است: «تمدن، میراثی بشری است که با عوامل و عناصر گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیوستگی دارد. تمدن به عنوان پدیده ای اجتماعی، از متن جامعه معین و ساختارهای آن حکایت می کند. به باور جامعه شناسان، هر نظام سیاسی اجتماعی بر دو بعد سامان می یابد: یکی بعد مادی شامل حکومت، تشکیلات، نهادها و سازمان های گوناگون و دیگری بعد معنوی که دین، مذهب، عقیده، اندیشه و هویت فرهنگی را در برمی گیرد. به مجموعه این دو بعد، تمدن گفته می شود.» گفتارهای «تاثیر ضعف قدرت سیاسی خلافت عباسی بر رکود تمدن اسلام، عوامل موثر بر ضعف ساختار قدرت سیاسی عباسیان، تحولات نهاد قضا و تاثیر آن بر رکود تمدن اسلامی و دگرگونی های درون ساختاری قدرت نظامی» در فصل پنجم مورد بررسی قرار گرفته است.

  ۱۵۰,۰۰۰ ريال
 • روشن ولی خاموش
  ۴۰,۰۰۰ ريال
 • روایت تفکر فرهنگ و تمدن از آغاز تاکنون - (آسمان به زمین الصاق شد) (جلد ۱)

  روایت تفکر فرهنگ و تمدن از آغاز تاکنون - (آسمان به زمین الصاق شد) (جلد ۱)

  این کتاب که نخستین جلد از این مجموعه می باشد، با هدف تبیین صحیحی از تاریخ تمدن بشری و برای استفاده اقشار گوناگون اجتماع به ویژه مسوولان، صاحب نظران، پژوهشگران و کارشناسان فعال در حوزه جوانان، تهیه و تدوین شده است. تمدن های مهم مشرق زمین، ویژگی های مشترک تمدن های مشرق زمین، فلسفه، جنگ با ایران، میلاد مسیح، اپیکوری ها، راه و راه سازی، آغاز انحطاط، جمهوری رومی، از مسیحیت تا تمدن مسیحی، دین و کلیسا، جنگ های صلیبی، معماری و موسیقی از موضوعات این کتاب به شمار می رود.

  ۳۰,۰۰۰ ريال
 • روایت تفکر فرهنگ و تمدن از آغاز تاکنون - (دوباره به آسمان نگاه کن) (جلد ۲)

  روایت تفکر فرهنگ و تمدن از آغاز تاکنون - (دوباره به آسمان نگاه کن) (جلد ۲)

  این اثر که جلد دوم این مجموعه می باشد، روایتی است از فرهنگ و تمدن اسلامی که با استناد به منابع معتبر دینی و تاریخی به تبیین روند شکل گیری و توسعه تمدن اسلامی از زمان بعثت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله تاکنون پرداخته است. این اثر در پنج بخش حاوی مباحثی نظیر پیدایش جامعه اسلامی، خلافت امویان، خاندان های ایرانی، سلسله های ترک، جریان های فکری جهان اسلام، دانش و نظام علمی در تمدن اسلامی، ملوک الطوایفی تیموریان، زوال تمدن اسلامی، هنر و ادبیات اسلامی، ظهور دوباره تمدن اسلامی و فرهنگ و تمدن دوره صفوی است.

  ۴۲,۰۰۰ ريال