دسته بندی

سبد خرید  

هیچ محصولی ثبت نشده

هزینه پستی 0ريال
مجموع 0ريال

اتمام خرید

نماد اعتماد اینترنتی نماد ساماندهی

مجموعه چشم انداز امام علی (ع)    (۴۰ کالا موجود است.)

 • امام علی (ع) و هنر (مجموعه چشم انداز امام علی (ع) دفتر ۳ )
  ۲۰,۰۰۰ ريال
 • پرستش (مجموعه چشم انداز امام علی (ع) دفتر ۲۵
  ۲۵,۰۰۰ ريال
 • حکومت و مشروعیت (مجموعه چشم انداز امام علی (ع) دفتر ۳۵
  ۴۰,۰۰۰ ريال
 • اصول مدیریت و وظایف مدیران (مجموعه چشم انداز امام علی (ع) دفتر ۲۷

  اصول مدیریت و وظایف مدیران (مجموعه چشم انداز امام علی (ع) دفتر ۲۷

  رمان گذر از رنج ها یک تریلوژی درباره میهن از دست رفته و بازیافته نویسنده است. این رمان دورنمای باشکوهی است از دوران جنگ و انقلاب و هدف آن ترسیم وقایع تاریخ و اوضاع متشنج روسیه و جنگ های داخلی و عکس العمل روشنفکران در برابر انقلاب سرخ است. نویسنده در خلال وصف محیط سن پترزبورگ و فساد و انحطاطی که آن را فرا گرفته، آرزوی خویش را در عدالت اجتماعی عرضه می دارد و کمال مطلوب میهن پرستان را در تجدید بنای فرهنگی نوین بر ویرانه های فرهنگ قدیم می داند و پرده نقاشی گویایی از روسیه زمان جنگ و مردمش پیش چشم می گذارد. این رمان بر اساس تجربه های گران بها و تاریخی مردم روسیه بنا شده و تصویرگر فراز و نشیب های جنگ جهانگیر اول، انقلاب اکتبر و جنگ های داخلی است. از سویی نادرترین رمانی است که نه از نگاه پرورش یافتگان سوسیال دموکراسی روسیه، بلکه از دید یک اشراف زاده نوشته شده است که نخست با انقلاب شوروی از در ستیز برخاست اما به تدریج و در پی ظهور ثمرات عینی اجتماعی انقلاب، از هواداران کوشنده آن شد و به انقلاب پیوست. نویسنده از وصف سن پترزبورگ آغاز می کند؛ شهری که در آن، در دل فساد و انحطاط، نطق های غرایی در ستایش ماشینیسم و عدالت اجتماعی طنین افکن است. بر روی ویرانه های همین فرهنگ است که رویای آینده ای که در آن، پیش از هر چیز ، باید بسیاری چیزها را نابود کرد بنا می شود. چهره های داستانی بخش نخست کتاب یا می میرند یا معلول و راهزن آنارشیست می شوند. تنها مهندس ایوان ایلیچ، که عاشق داشا است، پس از فرار از زندان آلمانی ها به سن پترزبورگ بازمی گردد و سرانجام با زنی که سال هاست چشم به راه اوست ازدواج می کند. در این صحنه آرایی است که شخصیت مردی شاخص می شود که با دفاع از عشق خود با تمامی عصر خویش به پیکار برمی خیزد.

  ۳۲,۰۰۰ ريال
 • علم و عالم (مجموعه چشم انداز امام علی (ع) دفتر ۴۰
  ۴۰,۰۰۰ ريال
 • جوان (مجموعه چشم انداز امام علی (ع) دفتر ۸
  ۲۵,۰۰۰ ريال
 • شهید و شهادت (مجموعه چشم انداز امام علی (ع) دفتر ۳۶

  شهید و شهادت (مجموعه چشم انداز امام علی (ع) دفتر ۳۶

  نمایشنامه ای اقتباسی بر اساس برداشتی آزاد از منظومه اسکندرنامه نظامی از هر شعر، داستان و با هر اثر ادبی که وجوه دراماتیک دارد، می توان به عنوان دستمایه ای برای خلق نمایشنامه استفاده کرد؛ به شرط آنکه نویسنده ساختار گونه های ادبی را خوب بشناسد. وقتی اثر ادبی به صورت نمایشنامه درمی آید تغییرات زیادی می کند، زیرا قرار است شاکله نوینی به خود بگیرد. همچنین باید نه به زبان عادی و به شکل گزارش وار، بلکه به گونه ای درونی و در قالب حوادث و موقعیت ها، درونمایه اش را برای مخاطب قابل تحلیل کند. این همان کاری است که ابوالقاسم غلامحیدر در نمایشنامه «گاهی کنیزان» کرده است. او با برداشت آزادی که از اسکندرنامه نظامی گنجوی داشته، شخصیت تازه ای از اسکندر می سازد. نمایشنامه غلامحیدر یک دئودرام (نمایش دونفره) است که به بیانی نمایشی و دراماتیک پردازش شده است، دیالوگ ها حالتی درهم تنیده دارند و باید همه را همانند پیچ و خم های یک جورچین طی کرد تا به بن مایه نهایی اثر دست یافت. در این نمایشنامه واقعیت های بیرونی و خارجی با واقعیت های ذهنی نویسنده ترکیب و نهایتا به واقعیت سوم، که همان اثر نمایشی است، شکل می دهند. در نمایشنامه گاهی کنیزان برداشت های نمایشی انتزاعی جوهره اصلی متن را تشکیل می دهند: اندیشه ورزی و تخیل در هر حال مقدم واقعیت اصلی است، چون مخاطب اول باید انگاره ها و گمانه های ذهنی نویسنده را در مورد اسکندر و کنیزک بفهمد و قبول کند و بعد با خود واقعیت روبه رو شود.

  ۱۵,۰۰۰ ريال
 • مرگ (مجموعه چشم انداز امام علی (ع) دفتر ۲۶

  مرگ (مجموعه چشم انداز امام علی (ع) دفتر ۲۶

  در مجموعه‌ی از چشم انداز امام علی(ع) چهل موضوع مهم و اساسی از منظر آن حضرت ترسیم شده است. در تدوین این مجموعه ی کم نظیر که تا کنون برخی از دفاتر آن به چاپ های بیش از ده نوبت رسیده اند به اقتضائات مخاطب اصلی آن یعنی نوجوانان و جوانان توجه خاص شده است. در هر دفتر از این مجموعه به تنهایی بحث مستقلی مطرح و به پرسش و شبهه ای اساسی پاسخ داده شده است و نثر روان، جذاب، جوان پسند و کم حجم از ویژگی های منحصر به فرد مجموعه ی چهل جلدی از چشم انداز امام علی(ع) می باشد.

  ۲۰,۰۰۰ ريال
 • اصلاحات (مجموعه چشم انداز امام علی (ع) دفتر ۲۱
  ۲۵,۰۰۰ ريال