دسته بندی

سبد خرید  

هیچ محصولی ثبت نشده

هزینه پستی 0ريال
مجموع 0ريال

اتمام خرید

نماد اعتماد اینترنتی نماد ساماندهی

اسوه    

 • نبرد خاموش (هفت ماه با رهبری پیرامون جنگ نرم)

  نبرد خاموش (هفت ماه با رهبری پیرامون جنگ نرم)

  گزیده: جنگ نرم؛ راست است، یک یعنی الان جنگ است. البته این حرف را من امروز نمیزنم، من از بعد از جنگ - از سال ۶۷ - همیشه این را گفته ام؛ بارها و بارها. علت این است که من صحنه را می بینم؛ چه بکنم اگر کسی نمی بیند؟!

  ۲۵,۰۰۰ ريال
 • تدبر در قرآن

  تدبر در قرآن

  معرفی جلد اول: «تدبر در قرآن» موهبتی الهی به انسان است که با این موهبت، توان اندیشه در کلام وحی را یافته و اندیشه هایش را می تواند مبنای سنجش حق از باطل قرار دهد و بر اساس توجهی که نسبت به کلام خالق دارد، به برنامه ریزی مطلوبی در زندگی دست یافته، حیات طیبه را تجربه کند. انسان می تواند با تدبر در کلمه ها، آیات و سوره های قرآن، به جرعه جرعه های ماء معین دست یابد. با توجه به این معنا، کتاب حاضر که از مجموعه قرآن و امام است، سعی دارد مبانی، مقدمات و کلیات روشهای تدبر در قرآن را به صورت عملی و کاربردی آموزش دهد. روشهای یاد شده در جلدهای بعدی این مجموعه به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. مباحث فصل های کتاب: مقدمه: فاتحه، برخی از اصول مهم در رجوع و مطالعه قرآن - درس اول: دانستن ویژگی های قرآن، شرط لازم برای مطالعه و رجوع به قرآن - درس دوم: برخی از روش های مطالعه و فهم قرآن - درس سوم: بررسی مفهوم تدبر در قرآن و معرفی روش های آن - درس چهارم: سوره مبارکه فلق، تعلیم استعاذه به رب­الفلق - درس پنجم: سوره مبارکه ناس، تعلیم استعاذه از شر وسوسه - درس ششم: سوره مبارکه نصر، آموزش استغفار و تسبیح - درس هفتم: سوره مبارکه ماعون، پرهیز از دوگانگی و توجه کامل به خدا - درس هشتم: سوره مبارکه همزه، دورشدن از موانع ارتباط با دیگران - درس نهم: سوره مبارکه زلزال، توجه به قیامت با محوریت عمل خیر - درس دهم: سوره مبارکه ضحی، درک نیاز به پیامبر و اطمینان به وحی - درس یازدهم: سوره مبارکه انشراح، شرح صدر و برنامه ریزی منظم به سوی خدا - درس دوازدهم: سوره مبارکه عبس، توجه ویژه به قرآن و تزکیه و تکریم هدایت دیگران معرفی جلد دوم: تفکر در قرآن به معنای فعال ساختن فهم به واسطه خوب دیدن و خوب شنیدن است که باعث نزول حقایق هستی بر انسان می شود. بدین ترتیب انسان به دانستنی های تفصیلی راه پیدا می کند و می تواند به قرب الهی دست یابد. نقش نطق، کلمه، کلام، لحن، بیان، ادبیات و قول در فعال سازی دیدن و شنیدن مطلوب، نقشی انکارناپذیر است و هنر کلام وحی در این زمینه معجزه ای اعجاب انگیز می باشد. بدین ترتیب نگاه به قرآن به عنوان کتاب فهم و قرائت، دریچه ای برای هدایت و رشد است. کتاب آشنایی با شیوه های تفکر در مجموعه کتب تدبر در قرآن درصدد است تا با شیوه هایی ما را به سوی این فهم و قرائت راهنمایی کند. مباحث فصل های کتاب: درس اول: درباره تفکر - درس دوم: سوره مبارکه علق؛ خوب دیدن و خوب شنیدن - درس سوم: نقش قالب های ادبی و بیانی در تفکر - درس چهارم: سوره مبارکه قلم؛ سوره اخلاق و تقدیر و تسبیح - درس پنجم: نقش توجه به پس زمینه­های هر رخداد در تفکر - درس ششم: سوره مبارکه مدثر؛ سوره قیام - درس هفتم: درباره تعریف واژه - درس هشتم: سوره مبارکه کافرون؛ سوره دین و برائت - درس نهم: درباره گزاره - درس دهم: سوره مبارکه فیل؛ سوره توجه به اراده خدا - درس یازدهم: سوره مبارکه قریش؛ سوره شناخت نعمت و وظیفه - درس دوازدهم: نمودار - درس سیزدهم: سوره مبارکه بلد؛ سوره مقاومت و مرحمت - درس چهاردهم: سوره مبارکه ملک؛ از ادراک تا عمل معرفی جلد سوم: کلمه جاری کننده کلام و حقیقت در زندگی فردی و اجتماعی انسان است؛ نقطه آغازین هر علم و رابط بین علم و انسان. با تدبر در کلمات قرآن ضمن شناخت مقام رفیع کلمات در فهم معانی، مفاهیم و مصادیق حقایق، ابتدا به چگونگی مطالعه و بررسی معانی کلمات قرآن پرداخته، سپس به چگونگی مطالعه کلمات قرآن در یک سوره و نیز چگونگی بهره مندی از مفاهیم کلمات در فهم موضوعات یک سوره و نزدیک شدن به غرض آن می پردازیم. ضمنا ضمن آشنایی با مباحث مهم دیگر مانند وجود مراتب در کلمات و نیز بحث محکم و متشابه فهم خود در استفاده از کلمات را تعمیق می بخشیم. مباحث فصل های کتاب: درس اول: معنا- سوره مبارکه حمد - درس دوم: مصداق و معنا- سوره مبارکه توحید - درس سوم: مصداق و مفهوم- سوره مبارکه عصر - درس چهارم: انواع تعریف کلمه- سوره مبارکه کوثر - درس پنجم: تعریف و معرفی کلمات در قرآن- سوره مبارکه مطففین - درس ششم: سوره مبارکه طارق- اشتراک معنا - درس هفتم: سوره مبارکه بروج- غرض سوره، روح جاری در کلمات - درس هشتم: سوره مبارکه نبا- محکم و متشابه - درس نهم: سوره مبارکه زمر- ارتباط زنجیره ای کلمات در سوره معرفی جلد چهارم: هر یک از سوره های قرآن به عنوان مجموعه و ساختار منظم برای تعلیم و تزکیه انسان در ساحت فردی و اجتماعی اش به عرصه زندگی او نزول یافته است. واحد دیدن یک سوره به عنوان ساختاری هدفمند به ما کمک می کند تا بتوانیم برای مطالعه آن سوره، هدایت خاصی را انتظار داشته باشیم، هدایتی که همه آیات، کلمات و دارایی های سوره در راستای آن بسیج می شوند. تدبر سوره ای به ما شیوه های بررسی هر سوره برای فهم بهتر غرض خاص آن سوره را آموزش می دهد. در بین این روش ها، روش احکام و تفصیل از جایگاه ویژه ای برخوردار است. مباحث فصل های کتاب: درس اول: سوره مبارکه واقعه؛ نقش طبقهبندی آیات در فهم کلی سوره - درس دوم: سوره مبارکه حاقه؛ طبقه بندی آیات بر اساس جریان حق و باطل - درس سوم: سوره مبارکه معارج؛ طبقه بندی سوره بر اساس وضعیت غیر مطلوب و وضعیت مطلوب - درس چهارم: سوره مبارکه مزمل؛ طبقه بندی سوره بر اساس بروزات انسان و حقایق - درس پنجم: سوره مبارکه ق؛ حقایق تفصیل یافته زمینه­ای برای علم و ادراک - درس ششم: سوره مبارکه مرسلات؛ نقش آیات کلیدی در تفصیل حقایق درس هفتم: سوره مبارکه فصلت؛ احکام و تفصیل - درس هشتم: سوره مبارکه یس؛ انواع تفصیل - درس نهم: سوره مبارکه قمر؛ شناخت مولفههای احکام در سوره - درس دهم: سوره مبارکه الرحمن؛ محکمترین احکام معرفی جلد پنجم: یکی از ویژگی های مهم قرآن، مثانی بودن آن است، به این معنا که هر یک از آیات آن با سایر آیات پشتیبانی میشود. بر همین اساس است که در تفسیر قرآن، شیوه تفسیر قرآن به قرآن از مهمترین سبکهای تفسیری به شمار میرود. این کتاب به روشهایی از تدبر قرآن به قرآن به صورت سوره ای و یا آیه ای اشاره دارد. ضمنا این کتاب روش هایی را برای بررسی چگونگی حضور هر سوره در سوره های دیگر آموزش می دهد. مباحث فصل های کتاب: مقدمه: کلیات روش قرآن به قرآن - درس اول: مطالعه محتوای کلی سوره در کل قرآن - درس دوم: مطالعه سوره از منظر محتوای کلی سوره دیگر - درس سوم: انتخاب زوج سوره بر اساس ظاهر آیات؛ سوره های مبارکه شمس و لیل - درس چهارم: انتخاب زوج سوره بر اساس محتوا؛ سوره های مبارکه شمس و اعلی - درس پنجم: انتخاب خانواده سوره؛ سوره های مبارکه شمس و لیل و اعلی و نازعات و مومنون - درس ششم: انتخاب آیه متناسب با غرض سوره؛ سوره مبارکه تین - درس هفتم: تفصیل حقایق با حقایق؛ سوره مبارکه لیل و انسان - درس هشتم: تفصیل حقایق در بسترهای مختلف (محکم و متشابه)؛ آیاتی از سوره مبارکه نور - درس نهم: تفصیل حقایق با نمونه های قابل مشاهده؛ داستانی از سوره مبارکه شمس - درس دهم: تفصیل اوامر و نواهی (مطلق و مقید)؛ سوره مبارکه نصر - درس یازدهم: تدبر موضوعی -سوره ای و آیه ای - درس دوازدهم: به دست آوردن عرف معانی کلمات آیه، سوره و موضوع؛ سوره مبارکه قدر معرفی جلد ششم: سوره های مکی سوره هایی با مضامین بنیادی و پایه ای هستند که زندگی فردی و اجتماعی را به داشتن نظامی استوار و ساختاری منظم با ولایت رسول و امام برای رسیدن به امت واحده تشویق میکنند. مطالعه سوره های مکی با هم، به فرد و جامعه کمک میکند تا بتوانند زیرساختهای اعتقادی و اجتماعی لازم برای رشد و دریافت نور را به دست آورده و بر اساس آن راه های رسیدن به وحدت در مسیر حق را بیاموزند. در این راستا لازم است پیرامون غرض دار بودن مجموعهای سورهها، شیوه هایی را تجربه کنیم که در این صورت میتوان به مطالعه ساختاری در بررسی موضوعات قرآنی دست یافت. مباحث فصل های کتاب: درس اول: سوره مبارکه یونس - درس دوم: سوره مبارکه هود - درس سوم: سوره مبارکه یوسف - درس چهارم: سوره مبارکه رعد - درس پنجم: سوره مبارکه ابراهیم - درس ششم: سوره مبارکه حجر - درس هفتم: درس جامع بین سوره های الرا - درس هشتم: سوره مبارکه شعرا - درس نهم: سوره مبارکه نمل - درس دهم: سوره مبارکه قصص - درس یازدهم: درس جامع بین سوره های طواسین - درس دوازدهم: سوره مبارکه غافر - درس سیزدهم: سوره مبارکه شوری - درس چهاردهم: سوره مبارکه جاثیه - درس پانزدهم: درس جامع بین سوره های حوامیم معرفی جلد هفتم: سوره های مدنی سور تکمیل کننده سوره های مکی هستند و تدبیر آسیب های جامعه دینی به سوی راه یافتن به ملکوت را برعهده دارند. در تدبر بین سوره ای سور مدنی به نقش اسماء حسنای الهی در زندگی انسان اشاره میشود و شیوه های مطالعه هر سوره بر اساس اسماء آن سوره بررسی میشود. در این بررسی سعی میشود تهدیدها و آسیبها در دو عرصه فردی و اجتماعی بررسی شده و معانی اسماء و ارتباط آنها در یک سوره، در نظامی واحد بررسی شده و سپس تهدیدها را به فرصتهای هدایت و تکامل مبدل سازند. مباحث فصل های جلد هفتم کتاب بدین صورت هستند: درس اول: سوره مبارکه حدید - درس دوم: سوره مبارکه حشر - درس سوم: سوره مبارکه صف - درس چهارم: سوره مبارکه جمعه - درس پنجم: سوره مبارکه تغابن - درس ششم: درس جامع بین سوره ای. معرفی جلد هشتم: نگاه به قرآن به عنوان کلام متکلمی علیم و حکیم لازم می دارد قدر این کتاب گران قدر از غیر آن بیشتر ارج نهاده شود. در راستای چنین رویکردی توجه به ادبیات ویژه قرآن به عنوان یک ادبیات تاسیسی مورد نظر قرار می گیرد تا قواعد مخصوص به آن به صورت مستقل و با در نظر گرفتن خطابات خود قرآن استخراج شود. فهمی که با غرض متکلم علیم حکیم متناسب باشد، مسلما از فهمی که با غرض متکلم انسانی است، متفاوت و متمایز می باشد. از آن جایی که غرض متکلم در هر کلامی اصل است، لازم است با شیوه هایی از تدبر ابتدا غرض کلی کلام فهم شود، سپس با توجه به آن معنای کلام های قرآن بررسی گردد. کتاب آشنایی با شیوه های تدبر ادبی در قرآن برآمده از چنین دیدگاهی است. در جلد اول این کتاب سعی می شود نحوه توجه به کلام و ارکان و اجزای معنای آن برای تدبر در قرآن مورد نظر قرار گیرد. مباحث فصل های کتاب: درس اول: کلام درسوره و کتاب - درس دوم: کلام در سوره مبارکه یوسف - درس سوم: کلام در سوره مبارکه هل اتی - درس چهارم: انواع تالیف برای تشکیل کلام - درس پنجم: انواع جمله در تشکیل کلام - درس ششم: بررسی جملات سوره مبارکه طلاق - درس هفتم: دلالت بر حدوث در ظرف زمان و بدون آن - درس هشتم: حدوث در سوره مبارکه قیامه - درس نهم: متعلقات اسناد - درس دهم: قیود برای فهم کلام در سوره مبارکه جن - درس یازدهم: نمودار آیات و سوره ها بر اساس قالب ادبی - درس دوازدهم: تحلیل ادبی سوره مبارکه نوح معرفی جلد نهم: نقش حروف در قرآن نقشی بی بدیل است و توجه به آن می تواند ما را به حقیقت حرف ها و سخنان قرآن راهنمایی کند. این حرف ها در نقش های مختلفی ظاهر می شوند: گاه توسعه دهنده ی کلام اند و گاه تعیین کننده ی جهت خطاب؛ گاه تغییر دهنده ی جهت کلام و گاه تاکید کننده بر مطالب خطاب و ... آنچه از بلاغت در کلام می توان جست و جو کرد در آشنایی با حروف است. هم چنین می توان گفت حروف، نزدیک ترین عنصر متن به لحن هستند که می توان احساس و عواطف را در کلام متکلم زنده کند. مباحث فصل های جلد نهم ، بدین شرح هستند: درس اول: تکوین کلمه و کلام به واسطه ی حروف - درس دوم: بررسی سوره های قرآن بر اساس حروف مبانی - درس سوم: توسعه ی کلام به شیوه عطف - درس چهارم: توسعه ی کلام به شیوه فصل تفصیل و توضیح - درس پنجم: توسعه ی کلام به شیوه ی افزودن قیود - درس ششم: بررسی شیوه های توسعه ی کلام در سوره ی مبارکه مومنون - درس هفتم: حروف تغییر جهت کلام - درس هشتم: تعلیق کننده ی جملات در کلام - درس نهم: حروف تاکید توجه کلام - درس دهم: بررسی جهت، تعلیق و تاکید کلام در سوره مبارکه انبیا - درس یازدهم: حروف برانگیختن توجه - درس دوازدهم: حروف انتقال دهنده ی توجه در کلام - درس سیزدهم: برانگیختن و انتقال توجه در سوره مبارکه نجم - درس چهاردهم: علائم اختصاری قالب های ادبی. معرفی جلد دهم: معصومین علیهم السلام به عنوان ثقل دیگر قرآن، میزان در تبیین و جاری ساختن آیات وحی در زندگی انسانها هستند، از این رو بهره گیری از کلام آنها در فهم قرآن هم شکوفا کننده تفکر و تعقل برای تدبر کننده است و هم ملاک در فهم آیات برای به کارگیری علمی و عملی اوست. کتاب پیش رو، هر چند به صورت مختصر، سعی میکند تا به نحوه ارتباط میان روایات و ادعیه معصومین علیهم السلام با قرآن به صورت روشمند بپردازد. مباحث فصل های جلد دهم کتاب: فاتحه: آشنایی با کلیات تدبر قرآن با روایات و ادعیه - درس اول: سوره مبارکه عادیات - درس دوم: سوره مبارکه تکویر - درس سوم: سوره مبارکه فجر - درس چهارم: سوره مبارکه تین - درس پنجم: سوره مبارکه نازعات - درس ششم: سوره مبارکه مسد - درس هفتم: ارجاع روایات به قرآن - درس هشتم: برخی از روش های اهل بیت در ارجاع مطالب به قرآن - خاتمه: سیمای اهل بیت علیهم السلام در قرآن.

  ۵۸,۰۰۰ ريال
 • اصول کافی ترجمه کمره ای
  ۶۰۰,۰۰۰ ريال