شماره چهاردهم
۱۳۹۴/۰۸/۱۱
مبانی مدیریت عاشوراییهمه آینه هاعاشورا پیامد تغییر ارزش هاماه به روایت آه
انقلاب دوم؛ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، آثار و پیامدها
تسخیر سفارت واکنش طبیعی به 25 سال توهین و تحقیر ملت ایران توسط آمریکا و دست نشانده آن شاه بود.
سفر شاه به آمریکا و حمایت آمریکا از او خاطره کودتای 28 مرداد سال 1332 در ذهن مردم ایران را یادآوری می کرد. عملکرد دولت موقت سبب شد تا عده ای با هدف در تنگنا قرار دادن و استعفای آن سفارت را تسخیر کنند.
نوجوانان
مفاخر ملی مذهبی
الیور تویست
قصه های خوب برای بچه های خوب قصه های برگزیده از معصوم (ع)
پرفروش ترین
دختر شینا
من دیگر ما
بایسته های فرهنگ عمومی از منظر مقام معظم رهبریپیوند ناگسستنی تکنوکراسی و اقتصاد نئولیبرال
برش طلایی از کتاب نامیرا
و اما من! هرگز برای امام خویش تکلیف معین نمی کنم ، که تکلیف خود را از حسین میپرسم و من حسین را نه فقط برای خلافت که برای هدایت می خوانم . و من ... حسین را برای دنیای خویش نمی خواهم که دنیای خود را برای حسین میخواهم.
آیا بعد از حسین کسی را میشناسی که من جانم را فدایش کنم؟
اطلاعات تماس
برای ارتباط بیشتر با شماره های 88974724 تماس حاصل بفرمایید.
برای مشاهده آرشیو کتاب نامه ها اینجا کلیک کنید.
تمامی حقوق این خبرنامه برای ما و سایت های منبع محفوظ است. © 1394